Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Migrationsöverdomstolen dömde annorlunda än både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Arkivbild.

Barn får stanna – fler kan få återförenas

Fler anhöriginvandringar kan bli verklighet i Sverige, trots begränsningar i den tillfälliga asyllagen. En ny dom från Migrationsöverdomstolen ger en pojke rätt att återförenas med sina föräldrar från Syrien – ett fall som kan få betydelse även för många andra i liknande situationer.

Pojken är i dag åtta år gammal och kom till Sverige med sin morbror 2015, efter att familjen skiljts åt under kriget. Pojkens pappa, mamma och bror hade fastnat i familjens hemstad medan pojken själv befann sig i huvudstaden Damaskus tillsammans med släktingar, som han sedan lämnade landet med. I Sverige har pojken fått tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande fram till år 2020.

Den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft sommaren 2016 har stoppat så gott som all familjeåterförening. Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen har i det aktuella fallet bedömt att återförening med föräldrarna bara skulle vara möjlig i Sverige, men har ändå gett avslag på familjens ansökan. Återföreningen ansågs kunna vänta några år, och då åttaåringen har sin morbror här står han inte utan vuxen som kan ta hand om honom, var resonemanget.

Ung och sårbar

Men Migrationsöverdomstolen har dömt motsatt i fallet. Där slås det fast att beslutet att inte låta pojken återförenas med sin familj strider både mot Europakonventionen och mot barnkonventionen. I domen tar man fasta på pojkens ålder, att han är särskilt sårbar och att han kommer att hållas separerad från sin familj under lång tid om de inte ges rätt att återförenas nu.

- Här väger barnets intresse av familjeåterförening tyngre. Europakonventionen – rätten till familjeliv, och barnkonventionen – barnens rätt till sina föräldrar, väger tyngre än statens intresse av att minska antalet asylsökande, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer om domens slutsatser.

Analys av domen

Nu kommer myndigheten att analysera domen för att se vilken betydelse den kan få i andra fall. Många kan komma att påverkas, enligt Migrationsverket.

- Nu vet vi precis i det här fallet hur det påverkar, men nu måste vi se hur de här principerna kan appliceras på de andra fallen. Vad spelar tiden för roll, vad spelar barnets ålder för roll och så vidare – allt det här måste vi dyka ner i. Jag vill inte spekulera, men det finns ju många ärenden som har de här ingredienserna, säger han.

Viktig dom

Domen är viktig då den tolkar barnkonventionen i sin helhet, anser Barnombudsmannen.

- Varje fall ska bedömas individuellt, det är väldigt viktigt. Men när domstolar tar sådana här beslut så blir det ju vägledande inför framtida beslut, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Var återförening ska ske framgår inte av barnkonventionen, utan det måste bedömas i varje enskilt fall.

- Men Sverige som land är enligt barnkonventionen skyldigt att arbeta för återförening mellan barn och deras föräldrar, och där blir också den här typen av vägledande domar i domstolar jätteviktig, säger Elisabeth Dahlin.