Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Forsmark kärnkraftsverk. Arkivbild.

Bakslag för kärnkraftsindustrin

Kärnkraftsindustrin får bakläxa på sin ansökan om slutförvar av det svenska kärnavfallet. Mark- och miljödomstolen anser att det fortfarande finns osäkerheter om inkapslingen av avfallet. Nu lämnas frågan över till regeringen.

På kärnkraftsindustrins bolag Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) konstaterar man att domstolen gett sitt godkännande till nästan allt i ansökan – utom för kopparkapslarna där avfallet ska placeras.

- Det är klart att det finns en besvikelse hos vår personal som har jobbat med den här frågan i många år, säger Eva Halldén, vd för SKB.

Det har gått sju år sedan SKB lämnade in sin ansökan om slutförvar i Forsmark i Uppland.

Sedan dess har domstolen grunnat på ärendet, och nu har man kommit fram till att det behövs ytterligare underlag för att förvaret ska kunna anses säkert.

- Vi anser att SKB:s utredning är gedigen, men det finns fortfarande osäkerheter om kopparkapslarnas förmåga att innesluta avfallet på mycket lång sikt, säger Anders Lillienau, rättens ordförande.

Oro för kapslar

Kopparkapslarna är en av tre säkerhetsbarriärer som ska förhindra att avfallet skadar omgivningen. De andra två är bentonitlera som ska omsluta kapslarna, samt själva urberget dit kapslarna ska sänkas ner.

Enligt domstolen, som avgav sitt yttrande på tisdagen, är det oklart hur mycket korrosion, frätning, kapslarna tål. Därför vill man ha ytterligare underlag.

Samtidigt drar den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en annorlunda slutsats än domstolen och ger i princip grönt ljus för slutförvaring av kärnavfall i Forsmark.

SSM anser att SKB lyckats visa att man har förutsättningar att uppfylla alla krav på en strålsäker slutförvaring.

Eva Halldén är nöjd med SSM:s utlåtande. Vissa frågor efterlyser myndigheten fortfarande svar på och dessa arbetar SKB med just nu, enligt Halldén.

- När vi lämnat det underlag som SSM efterfrågar är vi övertygade om att regeringen kommer att kunna godkänna slutförvaret, säger hon.

"Fantastisk seger"

Domstolen yttrar sig också över riskerna för skador på naturen i området runt Forsmark. Området är sedan tidigare klassat som riksintressant.

- Men vi bedömer att riksintresset för slutförvar väger tyngre än riksintresset för naturområdet, säger Lillienau.

Hela frågan flyttas nu över till regeringens bord som får ta ställning till hur processen ska fortsätta.

Inom stora delar av miljörörelsen ses domstolens yttrande som en enorm framgång. De anser att berggrunden i Forsmark, där kärnavfallet är tänkt att förvaras, är olämplig. De menar också att ett oberoende organ, och inte SKB, borde ha utrett slutförvaret.

- Jag är överraskad och väldigt glad. Det här är helt klart en fantastisk seger för oss. Vi har hela tiden kritiserat den metod som SKB vill använda, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.