Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

EU-kommissionen borde ha gjort en formell utredning om statligt stöd kopplat till statsgarantierna från Danmark och Sverige, enligt EU-domstolen. Arkivbild

Bakläxa om process kring Öresundsbrostöd

Öresundsförbindelsen är 18 år gammal, men finansieringsfrågan väcks åter till liv. EU-kommissionen borde ha gjort en formell utredning om statligt stöd kopplat till statsgarantier från Danmark och Sverige, enligt EU-domstolen.

Via Öresundsbrokonsortiet, helägt av danska och svenska staten, informerades EU-kommissionen om statsgarantierna för finansieringen av förbindelsen i januari 1995. Och länderna bad om en bekräftelse på att garantierna inte utgjorde något statligt stöd.

Grönt ljus kom i augusti samma år. EU-kommissionen konstaterade att de statliga garantierna "var knutna till ett infrastrukturprojekt av allmänintresse" och att en garanti för investeringar i allmännyttig egendom "i princip inte skulle anses utgöra statligt stöd". Slutsatsen var att garantierna inte skulle anmälas till kommissionen.

År 2013 klagade färjebolaget HH Ferries över att garantierna strider mot lagen, att de inte är förenliga med den inre marknaden. Ärendet fortsatte och EU-kommissionen slog för några år sedan fast att garantin och skattestödet från Danmark, samt statsgarantin från Sverige, både är förenliga med den inre marknaden och att det inte varit nödvändigt att starta ett särskilt förfarande om statligt stöd.

Men HH Ferries, som vill få möjlighet att yttra sig om saken, gav sig inte. Och i en färsk dom står det alltså klart att en del av EU-kommissionens beslut – att det inte gjorts invändningar mot statliga garantier samt det danska skattestödet – rivs upp av EU-domstolen i Luxemburg.

Så med andra ord kommer EU-kommissionen ännu en gång att se närmare på Öresundsförbindelsens finansiering.