Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rino Carlsson, nationell samordnare för båtrelaterade stölder vid Sjöpolisen.

Båtmotorstölder ger krav på lagändring

Stölder av båtmotorer har ökat kraftigt under första halvåret. Nu höjs röster för lagändringar så att tull och polis enklare kan kontrollera misstänkta fordon på väg ut ur landet.

Under fjolåret stals båtmotorer till ett värde av omkring 200 miljoner i landet. I år ser den siffran ut att öka kraftigt. Under första kvartalet polisanmäldes över 50 procent fler stölder än under motsvarande period 2016 enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. För första halvåret är ökningen drygt 20 procent.

- Vi ser att stölderna i mycket större utsträckning sker från vinterförvaringar. Väldigt många har skett där man gått in och plockat från sådana förvaringsplatser och vi tror att det handlar om nya grupperingar som rör sig i områdena, säger Åsa Sönnerby, kommunikatör vid branschorganisationen Larmtjänst.

Försvinner utomlands

Enligt deras beräkningar försvinner minst 70 procent av stöldgodset utomlands. Misstankarna har i första hand riktats mot Östeuropa dit ligorna lätt kan ta sig med färja. Nu efterlyser bland annat försäkringsbolaget Svedea åtgärder för att komma till rätta med problemet.

- I dag är det inte olagligt att föra ut stöldgods. Det måste ändras. Det här handlar om slipade personer som kommer till färjorna och vet hur man ska agera, säger Göran Södergren, produktchef vid försäkringsbolaget som tillsammans med bland annat båtorganisationer och representanter från tullen uppvaktat riksdagens båtgrupp för att diskutera frågan.

- Jag har goda förhoppningar om att det ska kunna bli en ändring. Som jag upplever det finns en samsyn i frågan från flera olika aktörer som vill sätta stopp för verksamheten.

Han får också medhåll av Rino Carlsson, nationell samordnare för båtrelaterade stölder vid Sjöpolisen.

- Min personliga uppfattning är att vi måste börja titta lite på lagändringar. Det skulle exempelvis finnas möjlighet att undersöka fordon utan att man måste ha väldigt konkreta misstankar om brott, säger Rino Carlsson.

Ändrat tillvägagångssätt

Också han har märkt ett ändrat tillvägagångssätt bland stöldligorna.

- Tidigare skedde stölderna i samband med sjösättning, nu har det handlat mer om när båtarna är på land, till exempel för vinterförvaring.

Polisregionerna Stockholm och Väst har drabbats hårdast av stölderna hittills i år, 47 respektive 67 procents ökning. I övriga delar av landet har stölderna minskat något eller ligger i paritet med fjolåret.

- De nya grupperingarna av ligor har siktat in sig på storstadsområdena. Det är uppenbart, säger Åsa Sönnerby.

Polisen arbetar också vidare med "marin grannsamverkan" som, liksom grannsamverkan på land, bygger på att medlemmarna ser till varandras båtar och är uppmärksamma på personer som rör sig i området.

- Vi bygger regionala nätverk av samverkan men ger också riktad information till vissa områden där vi uppmärksammat att det sker stölder. Vi vill försöka få igång så många grupper som möjligt innan hösten. Det gäller att ta höjd för det "stöldrace" som brukar komma igång från skolstarten och en tid framöver, säger Rino Carlsson.