Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det är fler vitryggiga hackspettar i de svenska skogarna än på länge.

Bättre än på länge för hotad hackspett

Minst elva vitryggiga hackspettsungar har kläckts i år. Det är bättre än på länge för den hotade arten.

Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspetts frivilliga rapportörer har konstaterat fyra häckningar i Mellansverige, vilket lett till elva ungar. Troligtvis är det nu totalt sju par, och omkring sex singlar, i landet.

Att paren blivit fler beror både på att några fåglar flyttat in österifrån, och att uppfödda och utsläppta fåglar valt att etablera sig i landet.

Förändrar skogen

Vitryggen är en krävande hackspett som behöver äldre lövträd och död lövved, en typ av skog som blivit ovanligare i Sverige och där andra rödlistade arter lever. Naturvårdsverket har sedan 2003 ett åtgärdsprogram för den hotade hackspetten som syftar till att göra i ordning skogarna, bland annat ta bort granskog och återskapa vattendrag. Men om detta gett resultat är svårt att veta.

- Det är en ganska svår fråga. Det är en av aspekterna som vi behöver titta närmare på. Arten behöver stora arealer, men vi har jobbat med ganska små arealer. Det tar tid innan det blir stora miljöer, säger Maano Aunapuu.

Resursbrist har gjort att man just behövt satsa på mindre områden.

En paraplyart

- Försvinner vitryggen så riskerar andra hotade arter också att försvinna, det är en så kallad paraplyart. Och så handlar det om att hejda förlusten av biologisk mångfald, förklarar Paula Andersson vid projektet på Naturskyddsföreningen.

Hon hoppas och tror att vi framöver kommer att kunna se fler häckningar i landet.

- Jag har gott hopp om att den kan återetableras i Sverige. Men det gäller att myndigheter och skogsbruk aktivt arbetar vidare med restaurering av de här livsmiljöerna. För ska vi ha fler fåglar så kommer vi att på längre sikt behöva fler lämpliga landskap av de här stora sammanhängande lövskogsområdena.