Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kostnadsavtal för digitala lärverktyg i skolan är inte förenliga med skollagen, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.

Avtal om skoldatorer strider mot skollagen

Skolor som kräver avtal om ersättningsskyldighet när de lämnar ut datorer till sina elever bryter mot skollagen.

En mängd svenska skolor tillhandahåller i dag digitala lärverktyg, såsom bärbara datorer och läsplattor, till sina elever. Ofta är de nödvändiga för att eleven ska kunna följa med i undervisningen.

Men i många fall tvingas elev och/eller vårdnadshavare skriva på ett avtal i samband med att datorn eller läsplattan delas ut, där de förbinder sig att betala för att få ut ett nytt verktyg om det befintliga skulle gå sönder.

Saknas betalningsmöjlighet ersätts datorn eller läsplattan ändå med en ny – av äldre modell med sämre prestanda.

Oförenligt med skollagen

Skolinspektionen har den senaste tiden granskat flera anmälningar av dessa avtal – och i veckan konstaterade de, i ett fall rörande en skola i Västervik, att avtalen är oförenliga med skollagen.

"Eleverna ska ha tillgång till en dator i den utsträckning utbildningens upplägg förutsätter, utan att tillgången villkoras av att vårdnadshavare eller elev skriver under i ärendet aktuellt avtal", skriver Skolinspektionen i beslutet.

Skolan i Västervik har nu fått till den första oktober på sig att ändra sina regler, och uppvisa detta för Skolinspektionen.

Datorn en förutsättning

Kajsa Risto, jurist på Skolinspektionen, ligger bakom beslutet.

- Det vi tittat på är det avtal som elever och vårdnadshavare måste skriva under för att eleven ska få en bärbar dator. I utbildningen är datorn en förutsättning. Kostnadsavtalet är inte förenligt med skollagen, säger hon till TT.

Risto säger att en elev enligt skadeståndslagen kan bli civilrättsligt ersättningsskyldig om material förstörs, men understryker att det strider mot skollagen att på förhand ålägga elev och vårdnadshavare ett kostnadsansvar.

Inte ovanligt

På Skolverket har man på sistone blivit allt mer medveten om problemet.

- Flera fall har anmälts till Skolinspektionen, och de har fattat flera beslut. Det indikerar att detta inte är ett ovanligt problem, säger Sara Andersson, rättschef på Skolverket, till TT.

Andersson säger att Skolverket delar Skolinspektionens syn i frågan, och att skollagen är tydlig om att skolan ska vara avgiftsfri.

- Har man bestämt att man ska använda en viss typ av platta eller dator måste man kunna tillhandahålla detta. Det är ju inte billiga saker, så naturligtvis ska skolan informera om att man ska vara varsam med verktygen, och att de har rätt att kräva ersättning på civilrättslig grund om eleven varit väldigt oaktsam, säger hon.

Går ut med information

- Det är dock något helt annat än att reglera ekonomiska förpliktelser i ett avtal mellan skola och vårdnadshavare eller elever. Det är det som strider mot skollagen, skolan måste upphöra med detta, fortsätter Andersson.

TT: Hur ska man tackla problemet på nationell nivå, så att alla skolor får informationen?

- Vi gick ut med information om detta på vår webbsida under fredagen. Med tanke på Skolinspektionens beslut är det bra att förtydliga vägledningen. Budskapet är att denna typ av avtal, som inrymmer ekonomiska förpliktelser, inte är tillåtet, säger Andersson.

TT: Får man pengarna tillbaka om man betalat enligt ett avtal som strider mot skollagen?

- Skolan blir inte automatiskt återbetalningsskyldig, så i den händelsen är det upp till den enskilde att ta diskussionen med skolan.