Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Vi vet att patienter som vårdas någon annanstans än där rätt kompetens finns drabbas oftare av skador än andra", säger Pelle Gustafson, chefsläkare på Löf angående att bristen på vårdplatser ökar risken för vårdskador. Arkivbild.

Anmälda patientskador i vården ökar

Antalet patienter som anmäler att de skadats i sjuk- eller tandvården har ökat med hela 30 procent de senaste sex åren. Vanligast är vårdrelaterade infektioner inom slutenvården – som lider av en eskalerande brist på vårdplatser.

Statistiken kommer från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) som förra året fick in närmare 17 000 anmälningar från patienter som ville ha ersättning för att de skadats i sjuk- eller tandvården.

Det går att jämföra med drygt 16 200 anmälningar 2017 – och drygt 12 900 anmälningar 2012.

- Anmälningarna har ökat ordentligt, säger Pelle Gustafson, chefsläkare på Löf som betalade ut knappt 600 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande förra året.

Patientsäkerhetslagen

Enligt honom drivs utvecklingen i huvudsak dock av i grunden positiva faktorer, som till exempel en växande befolkning, en allt högre levnadsålder och det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa.

- Men framför allt tror vi att ökningen beror på den nya patientsäkerhetslagen som kom 2011, och som ger alla vårdgivare, både individer och organisationer, en skyldighet att berätta om en skada inträffat.

Gustafson utesluter däremot inte att det också kan bero på att sjukvården blivit osäkrare. Fortfarande finns ett stort mörkertal då långt ifrån alla som skadas inom vården anmäler till Löf.

Enligt en granskning av journaler som gjorts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) drabbas ungefär 110 000 patienter per år inom slutenvården för vuxna av skador som skulle kunna undvikas om de fått vård och behandling av en erfaren specialist.

Ökad risk vid utlokalisering

Mellan 2013 och 2015 minskade andelen vårdskador per vårdtillfälle, men sedan dess har andelen patienter som drabbas ökat igen, konstaterar SKL – som pekar på platsbristen och utlokaliseringen av patienter som en delförklaring.

- Det är lite den alarmerande delen av det hela och helt klart ett orosmoln, säger Gustafson.

- För vi vet att patienter som vårdas någon annanstans än där rätt kompetens finns drabbas oftare av skador än andra.

Precis som SKL:s granskning visat visar också anmälningarna till Löf att vårdrelaterade infektioner inom slutenvården är vanligast.

Därefter kommer skador som uppstår vid operation i form av till exempel organ- och vävnadsskador.

- Tittar man däremot på distriktsvården så är det vanligast med diagnostiska fel och misstag. Antingen att man aldrig fått någon diagnos, att diagnosen man fick kom för sent eller var fel.