Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Allt fler lärare anmäler hot och våld

Andelen lärare och annan skolpersonal som sjukskrivits på grund av hot och våld på jobbet har ökat dramatiskt de senaste fem åren. Bara under förra året registrerades mer än en sådan arbetsolycka per dag i genomsnitt.

I förra veckan berättade GP att lärarna vid Bjurslättsskolan slår larm om en oacceptabel arbetsmiljö med våldsamma och hotfulla mellanstadieelever. Bland annat har en lärare fått ta emot 17 slag vid ett tillfälle, bland annat i ansiktet och magen. Skolans skyddsombud tvingades vända sig till Arbetsmiljöverket för att få skolledningen att agera. 
Bjurslättskolans lärare är inte ensamma. Förra året handlade var tredje anmälan från grundskolan och gymnasiet till Arbetsmiljöverket om hot eller våld. Antalet anmälningar har ökat med 84 procent de senaste fyra åren och toppar i dag listan över anmälningar inom skolans värld. 
– Vi har en väldigt pressad situation i skolan i dag. Förutom bristen på lärare har man på många ställen också skurit ner på annan personal som kuratorer och skolsköterskor. Det innebär mindre tid för varje elev och svårare att motverka situationer där det kan uppstå hot och våld. Jag misstänker också att man är lite bättre på att anmäla i dag än tidigare, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Högt antal anmälningar

Anmälningarna om våld låg på 230 fall år 2012, motsvarande siffra för förra året är 430. Anmälningarna som handlar om hot har inte ökat lika mycket, från 163 fall till 269 under motsvarande period. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som dock inget säger om våldet och hoten har riktats mot lärare eller elever. 
Det gör i stället antalet anmälda arbetsskador/olyckor på grund av våld och hot med sjukfrånvaro som följd. Under förra året sjukskrevs 392 medarbetare vid landets grundskolor och gymnasier efter sådana händelser på arbetsplatsen. En ökning med 50 procent jämfört med för fem år sedan.
Stockholms län toppar listan, tätt följt av Västra Götalands län som tillsammans står för drygt hälften av anmälningarna. 
– Det här är 392 sjukskrivningar för mycket och en utveckling som måste stoppas. Kommuner och fristående skolor måste ta de här signalerna på allvar och arbeta förebyggande mot en sådan osund kultur och struktur som leder så långt att lärare och andra som brinner för sina jobb blir sjukskrivna på grund av hot och våld på sin arbetsplats, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Var femte utsatt för våld

I Skolverkets senaste attitydundersökning uppger var femte lärare i genomsnitt att de varit utsatta för hot och våld. Huvudsakligen är det elever som står bakom men det förekommer även att lärare utsätts av föräldrar. Det är vanligare att grundskollärare uppger sig ha blivit utsatta än lärare i gymnasieskolan.
– Det här är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har ett tydligt ansvar. Hot och våld kan också vara ett tecken på att skolan behöver se över sitt arbete med trygghet och studiero och skolans värdegrund. Det börjar sällan med hot och våld. Att anmälningarna ökar är en varningsklocka som kommuner och fristående skolor måste ta på stort allvar, säger Hugo Wester, undervisningsråd vid Skolverket. 
En förklaring till att anmälningarna pekar uppåt i skolan kan vara att många skolor inte undersöker om det överhuvudtaget finns risker för hot och våld på skolan och därför inte vidtar åtgärder i tid för att motverka att sådant händer. Det visar ett treårigt tillsynsprojekt vid Arbetsmiljöverket där arbetsmiljön vid 1 700 grundskolor och gymnasier hittills har inspekterats.
– Jag vet att anmälningarna om hot och våld inom skolan är stigande och det är ett av områdena vi ställt frågor kring i vårt projekt. Vår bedömning är att många skolor brister i riskbedömningen när det gäller situationer där hot och våld skulle kunna uppträda, säger Adam Jansson, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Även när man enbart tittar på Göteborgs kommun ökar också anmälningarna om hot, våld och risksituationer i skolan. Det visar det lokala så kallade Lisa-registret. 2011 anmäldes 66 våld-, hot- och riskincidenter från medarbetare vid stans kommunala skolor. Motsvarande siffra för 2015 är 322 och fram till i mitten av oktober i år hade 507 sådana anmälningar registrerats.
Karin Pleijel är kommunalråd (MP) med ansvar för skolan i Göteborgs kommun.
– Våld i skolan är helt oacceptabelt och jag har lyft frågan med de rödgröna politikerna i stadsdelarnas skolutskott för att undersöka bakgrunden till ökningen och vad vi kan göra, säger hon.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.