Bild: Elsäkerhetsverket
Bild: Elsäkerhetsverket

Alla gamla proppar till taklampor ska bort

Här är EU-standarden som gått de flesta förbi – om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa.

ANNONS
|

Om du köper en lampa efter den 1 april nästa år är det mycket möjligt att den har den nya stickproppen DCL – en ny jordad stickpropp. På samma sätt ska du som köpt en ny lägenhet eller byter ut ett trasigt lamputtag hemma tänka på att det är det nya DCL-uttaget som gäller. Det kan alltså till exempel bli knepigt att ta med sina gamla lampor till en ny lägenhet.

Få har bytt

Trots att EU-standarden kom 2009, med en tio år lång övergångsperiod, har inte mycket hänt.

- Det är inte många som har de nya propparna eller uttagen. Det har verkligen inte fått något större genomslag. Det är därför vi försöker informera så mycket vi kan nu så att konsumenterna inte ska upptäcka det här först när de kommit till butiken, säger Katarina Olofsson, inspektör för marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

ANNONS

Väldigt få svenska konsumenter har de nya propparna och uttagen. Därför finns det ett förslag till ett undantag för gamla byggnader.

- Vi rekommenderar förstås att man jordar, det är det bästa och det har det funnits krav på länge. Men man måste ju bara lite realist också. Vi tror ju inte att någon jordar en hel anläggning bara för att ett takuttag går sönder, säger Katarina Olofsson.

Kan bli undantag

Förslaget är ute på remiss, och tanken är att det sedan ska leda till en föreskrift från Elsäkerhetsverket, som säger att det är tillåtet att byta ut trasiga ojordade uttag i gamla byggnader mot likadana ojordade uttag.

De proppar och uttag som finns på marknaden i dag kommer att få säljas slut, även efter den 1 april, butikerna behöver inte kassera någonting. Men därefter ska bara DCL-varianterna säljas.

TT

Fakta: Nya stickproppar och uttag

Den 1 april 2019 ska de stickproppar och uttag till taklampor som används i dag att sluta säljas. Om du ska byta en jordad stickpropp eller ett jordat uttag till en taklampa är det den nya sorten – DCL – som gäller.

Bakgrunden är ett beslut om en EU-standard med syftet att dels öka elsäkerheten och dels att vi ska få ett gemensamt system för stickproppar och uttag till taklampor i hela Europa. Beslutet fattades 2009 med en tio år lång övergångsperiod.

Det här gäller vid installation av lampanslutningsdon:

DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.

Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.

I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden. Om ett takuttag av den äldre ojordade modellen går sönder i en äldre byggnad behöver du alltså inte jorda hela byggnaden utan får byta ut uttaget mot ett av samma gamla modell.

Källa: Elsäkerhetsverket

ANNONS