Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Äldre, 64-85 år, drack mer 2020 jämfört med året innan.
Äldre, 64-85 år, drack mer 2020 jämfört med året innan. Bild: Johan Hallnäs/TT

Äldre drack mer under pandemin

Överlag drack vi mindre alkohol under pandemiåret 2020. I samtliga åldersgrupper i befolkningen sjönk konsumtionen – i alla utom en.
– 64–85-åringar har inte minskat sin konsumtion, säger Ulf Guttormsson vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Alkoholkonsumtionen gick ner med nära sju procent 2020 jämfört med året innan visar en ny rapport från CAN. En anmärkningsvärd nedgång, menar utredaren Ulf Guttormsson.

Han poängterar samtidigt att pandemin bidragit på flera sätt.

– Det har inneburit färre restaurangbesök, mindre socialt umgänge och även minskat resande har betydelse då vi ofta tar med oss alkohol när vi har varit utomlands. Den införseln upphörde i princip, säger Ulf Guttormsson vid CAN.

Andra vanor

Tre av fyra åldersgrupper uppger att de minskat på drickandet. I en åldersgrupp ser man däremot en motsatt trend. Hos äldre, 65–84 år, ökade drickandet med fyra procent jämfört med 2019.

– De har rekommenderats att inte vara ute på stan eller ha socialt umgänge, men tydligen har det inte gjort något avtryck i alkoholvanorna som är oförändrade, till skillnad från den yngre arbetsföra befolkningen.

Vad det beror på är svårt att säga.

– Det kanske kan vara något som man kan fundera på längre fram om konsumtionen fortsätter att öka.

Generellt brukar det vara så att man dricker mindre ju äldre man blir. Att 64–85-åringar dricker mer innebär däremot inte att de plötsligt börjar dricka mer alkohol ju äldre de blir. Det handlar snarare om att man har andra vanor än tidigare generationer.

– De som i dag blir pensionärer har med sig andra alkoholvanor, förklarar Ulf Guttormsson.

Mer jämnt

CAN ser även att alkoholvanorna mellan olika åldersgrupper i befolkningen över tid har blivit allt mer lika.

– För 15 år sedan drack de unga ungefär dubbelt så mycket som de gamla, lite drygt. Men under den här femtonårsperioden har de unga sänkt sin konsumtion årligen och de äldre har ökat sin. De är inte på exakt samma nivå, men det är inte så långt ifrån nu 2020.

Sverige börjar mer likna europeiska länder överlag, enligt Ulf Guttormsson.

– Alkoholkonsumtionen är ganska jämn i olika åldersgrupper, säger han.

Fakta: Kort om CAN-rapporten

Årskonsumtionen av alkohol har successivt minskat i Sverige från 2004 till 2020. Förra året sjönk den närmare sju procent jämfört med 2019.

Sedan 2004 har däremot den äldre åldersgruppen, 65–84-åringar, ökat sin konsumtion.

Generellt är alkoholkonsumtionen som störst under sommarmånaderna. Under pandemiåret 2020 var den lite mer jämnt fördelad över årets månader.

Kvinnor och män dricker mer lika i dag än för 15 år sedan. Det beror främst på att mäns konsumtion har gått ner – för kvinnor har den i stället varit relativt oförändrad. Män dricker däremot nästan dubbelt så mycket som kvinnor.

Rapporten från CAN bygger på uppgifter från 14 700 personer, 17–84 år, som har rapporterat in sina alkoholvanor.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)