När all personal är sjuk – då stänger förskolorna

Tre förskolor i Göteborg har redan behövt stänga efter nyår till följd av covid och risken är stor att det blir fler framöver.
– Det här är en jätteproblematik som vi är utsatta för och en prövning av våran verksamhet, säger Elisabet Nord, chef på förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.