Det hårda trycket har gjort att vårdcentralerna hänvisat till andra kommuner som har externa vaccinatörer.  Bild: Olof Ohlsson
Det hårda trycket har gjort att vårdcentralerna hänvisat till andra kommuner som har externa vaccinatörer. Bild: Olof Ohlsson

Extra hårt tryck på kommuner utan externa vaccinatörer

Härryda kommun saknar externa vaccinatörer. Trycket på vårdcentralerna blir därför extra hårt.
– Primärvården har ju kvar den vanliga verksamheten också, säger vårdcentralschefen Stina Benderix.