Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Så kan politikerna i Göteborg få ihop styret efter valet

Drygt var tredje kommun styrs blocköverskridande sedan förra valet. Forskaren Johan Wänström tror att de blir fler efter söndagens val. Kanske blir Göteborg en av dem.

Ståndpunkterna kring bygget av Västlänken tycks låsta och en koalition över blockgränsen mellan partier som är för bygget kan bli resultatet om Demokraterna blir så stora som opinionsmätningarna pekar på.

– Västlänken är en extremt komplicerad fråga eftersom den inte ägs av Göteborgs stad. Projektet har kommit så långt att det är svårt att backa från det. Det kan inte gärna läggas på is, säger Johan Wänström, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet som just publicerat en rapport om koalitionsbildningar i kommuner och regioner.

Erfarenheten från de kommuner han studerat är annars att känsliga frågor behöver läggas på is för att koalitioner ska kunna bildas och fungera.

– Vissa frågor behöver sopas under mattan. Alla koalitioner kommer alltid ha frågor som de inte kan hantera, säger Johan Wänström.

Kan bli fler blocköverskridande styren

Viktigt är noggranna förberedelser och tillit mellan de som ska samsas i ett samarbete.

– Det är inte självklart att det fungerar bäst mellan politiker inom ett block. Ofta är det de som varit motståndare länge som känner varandra bäst.

I Sveriges 290 kommuner bildades blocköverskridande styren i 101 efter förra valet. 99 fick vänsterstyre och i 90 blev det alliansstyre. Dock saknade de styrande partierna egen majoritet i 92 kommuner, det vill säga var tredje. Detta enligt SKL.

Johan Wänström är övertygad om att de blocköverskridande styrena kommer att bli fler efter söndagens val, inte minst beroende på Sverigedemokraternas tillväxt. Detta kan bli verklighet också i de största kommunerna där de hittills inte funnits.

– Den kommunala politiken har förändrats. I Göteborg är det ju inte längre Göran Johansson och Johnny Magnusson som allt centrerar kring. I de flesta kommuner kommer vi inte att veta på valnatten vem som vunnit. Det blir avgjort först efter flera veckors förhandlingar, spår Wänström.

Finns det inte en risk att det politiska ansvaret blir undflyende i koalitioner?

– Det problemet finns alltid så länge inte ett parti har egen majoritet. Jag tycker inte problemet – att utkräva ansvar – blir större i ett blocköverskridande styre än i ett styre inom ett block. Det sämsta i det avseendet är minoritetsstyre – då kan partierna som styr skylla på varandra och dessutom på oppositionen.

Flera kommunpolitiker har i intervjuer med Johan Wänström berättat hur de mötts av kompakt tystnad när de på möten med sina partimedlemmar berättat att de varit på väg in i ett blocköverskridande styre.

– Det finns en beröringsskräck som bygger på att partierna alltid varit motståndare, säger Wänström.

Det är kanske inte så konstigt – partierna representerar olika intressen?

– Jo, det gör de men det kan faktiskt göra det enklare att samarbeta. Inom ett block konkurrerar partierna delvis om samma väljare.

Som grund för detta resonemang ligger, menar Johan Wänström, att det är stor skillnad på nationell och lokal politik.

– I kommunerna säger politiker, generellt, att de alla är eniga om uppåt 80 procent av det som står i en budget, mycket av det är statligt reglerat. Till det kommer uppåt tio procent där alla har hyfsat lika ståndpunkter. Sedan finns det ytterligare fem-tio procent av kommunens verksamhet som det är ordentliga åsiktsskillnader kring. Det är vad politiken ofta kretsar kring.

Johan Wänström ser fördelar med blocköverskridande samarbeten.

– Det finns ett värde i att inte förenkla all politik till ren höger-vänsterkonflikt. Det finns frågor som är väldigt viktiga och som kan hanteras om man går över blockgränsen.

Blocköverskridandet är dock inte lika enkelt på riksplanet, menar Wänström:

– Där är höger-vänsterskalan mycket viktigare eftersom mycket av fördelningspolitiken avgörs i riksdagen. Dessutom är det politiska spelet mera påtagligt på nationell nivå, och även i de största kommunerna. Därmed försvåras samarbeten över blockgränsen.

10 TIPS TILL POLITIKERNA - SÅ FÅR NI IHOP KOALITIONEN

1) Försök att vara nyfiken, prestigelös och öppen för nya perspektiv.

2) Försök att bli kompis med personerna från de andra partierna. Träffas gärna avskilt – kanske i en stuga i skogen?

3) När förhandlingen börjar: Gå grundligt och formellt till väga.

4) Var inte ensam från ditt parti i förhandlingen. Ta med dig en partikamrat. Då minskar risken att du blir lurad av de andra, och du får lättare att förankra uppgörelsen i ditt parti.

5) Börja med att komma överens om sakpolitiken, det vill säga gör ett översiktligt program för vad ni vill åstadkomma tillsammans. Börja inte med att fördela uppdrag i styrelser och nämnder!

6) Identifiera de heligaste korna – hjärtefrågor som ditt parti och de andra inte kan kompromissa om. Kom överens om att begrava dem.

7) Om du är stor och stark (eller tillhör ett parti som känner sig så) – var snäll. Folk från små partier är ofta rädda för att bli uppätna av det stora partiet.

8) När uppdrag fördelas bör ”de små” få fler uppdrag än vad deras valresultat egentligen ger dem rätt till. Annars uppstår missnöje när småpartierna får känslan av att vara ”stödpartier”.

9) Kom ihåg att det i första hand är personer och inte partier som trilskas. Var tillåtande med att låta koalitionens personer uttrycka avvikande meningar. När de gjort det kommer de med stor sannolikhet ändå att rösta med koalitionen.

10) Om ovanstående tips följs, kommer det att vara onödigt att lägga en massa tid på att sätta upp regler för hur tvister ska hanteras. Erfarenhet från politiker som följt tipsen visar att samlivet kan bli långvarigt – smekmånaden behöver aldrig ta slut.

Fritt efter ”Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap” av fil dr Johan Wänström, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.