Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Arne Larsson: Räkna med ett svårt läge efter valet

Stödet för Socialdemokraterna är förstås anmärkningsvärt lågt. Men läget för alliansen är nästan lika illa. Bara Sverigedemokraterna har anledning att vara nöjda efter SCB:s mätning.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.

SCB:s partisympatimätning är den som partiernas strateger och analytiker tar på störst allvar. Anledningen är att underlaget är så stort – 8 951 personer har svarar på frågan vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag – att det går att göra mer detaljerade analyser om väljarströmmar och hur starkt stödet är i olika grupper eller geografiska områden.

KD långt från riksdagen

Och bilden är att vi kan vänta oss ett komplicerat parlamentariskt läge efter valet.

• De två traditionella blocken är i princip jämnstora. De rödgröna samlar 40 procent av väljarna, alliansen 38,6 procent. Men om man räknar bort Kristdemokraterna – som bara har 2,9 procent av väljarna bakom sig och därmed är långt ifrån att komma in i riksdagen – är alliansen nere på 35,7 procent.

Det borgerliga blocket är alltså i princip helt beroende av att KD kommer in för att det ska ha chansen att bli större än de rödgröna. Räkna med stödröster.

Men eftersom inget block ens är i närheten av egen majoritet måste man förstås fråga sig hur länge det är relevant att dela upp svensk politik på det här sättet.

SD större än M i södra Sverige

• Sedan valet 2014 har Sverigedemokraterna växt med 5,6 procentenheter, från 12,9 till 18,5 procent. Socialdemokraterna har tappat 2,5 procentenheter till SD sedan valet. Och Moderaterna 2,2 procentenheter.

I Skåne och Blekinge är Sverigedemokraterna lika stora som Moderaterna. I Småland, Öland och Gotland är SD större än M.

Sverigedemokraternas framväxt är en stor förändring av den politiska kartan, men övriga partier agerar till viss del fortfarande som att det är någonting man inte behöver förhålla sig till. Men sedan Decemberöverenskommelsen revs upp återstår egentligen bara två alternativ – om man nu inte vill att landet styrs av en svag minoritetsregering: att bryta upp de traditionella blocken eller att börja samtala med Sverigedemokraterna.

Om valresultatet ser ut som SCB:s mätning – och historiskt sett brukar den ha god träffsäkerhet – är detta någonting partierna måste hantera.

Den gamla skalan utmanas

• Det talas allt mer om andra politiska skiljelinjer än höger-vänsterskalan. GAL-TAN-skalan – där "grönt, alternativt, liberalt" ställs mot "traditionellt, auktoritärt, nationalistiskt" – är ett annat sätt att tolka och förstå hur väljarna ser på världen och agerar.

Hittills har de svenska partierna valt att hålla fast vid den traditionella indelningen. Men inom båda blocken finns slitningar, som går att förklara utifrån GAL-TAN-uppdelningen – här finns till exempel förklaringen till att Centerpartiet resonerar som Miljöpartiet och Vänstern när det kommer till migration. Och att Socialdemokraterna inte alltid vet vad de vill i samma fråga.

Hårda och mjuka partier

I linje med detta kan man också se att Centern, Socialdemokraterna och i viss mån Miljöpartiet lockar betydligt fler kvinnor än män. Med Sverigedemokraterna och Moderaterna är det – i ännu högre grad – omvänt. Det är partier som kan uppfattas som hårda, och som i första hand tilltalar män.

• Den största förändringen sedan SCB:s förra mätning, i november, är att Socialdemokraterna backat med hela 4,3 procentenheter. Extra intressant är att hälften av dem inte bytt till något annat parti – utan uppgett att de inte vet vad de skulle rösta på.

Det må vara en liten del av helhetsbilden. Men frågan är om den inte säger ganska mycket om både Socialdemokraterna och svensk politik just nu.