Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Professorer fällda för forskningsfusk

Sahlgrenskaprofessorerna Michael Olausson och Suchitra Holgersson har fällts för forskningsfusk. Det gäller tre transplantationer på leversjuka flickor och vad professorerna skrivit om dem i två medicinska tidskrifter.

I flera artiklar i november berättade GP om de starkt ifrågasatta ingreppen, utförda på Sahlgrenska universitetssjukhuset mellan 1 mars 2011 och 3 december 2012, med omoperationer fram till juni 2013. Tre barn fick donerade, stamcellsbehandlade vener.

Ett spädbarn genomgick flera misslyckade försök och väntar nu på en levertransplantation. En nioårig flicka kommer att behöva livslång övervakning. 

LÄS MER: Sahlgrenska forskade på småbarn – utan tillstånd

Efter att Macchiarini-skandalen briserat på Karolinska institutet beställde Sahlgrenska en extern granskning av operationerna, och av en luftstrupe-transplantation. Granskningen visade att den använda tekniken var helt obeprövad och att operationerna var sådan "forskning på människa" som kräver tillstånd enligt etikprövningslagen.

LÄS MER: Isabel blev försöksperson: "Vi hade inte så mycket att förlora"

 

Inga tillstånd

Några tillstånd enligt denna lag fanns inte. Professorerna hade lämnat in två ansökningar till den regionala etikprövningsnämnden, som avslog båda. Ändå genomfördes ingreppen.

Och för de inopererade venerna krävdes tillstånd från Läkemedelsverket. Några sådana fanns heller inte.

Trots detta försäkras i de båda vetenskapliga artiklarna att forskargruppen har medgivande och tillstånd från "alla relevanta etiska organisationer" och myndigheter.

Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi, tillverkade blodkärlen och Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, utförde operationerna.
 

Etisk status ifrågasattes

Efteråt hade de huvudansvaret för artiklarna som publicerades i the Lancet och EBioMedicine. Chefredaktören för den sistnämnda tidskriften anmälde i maj i fjol till Göteborgs universitet att han ifrågasatte den etiska statusen av studien.

I augusti anmäldes Lancet-publiceringen, på liknande grunder, av doktor Gustaf Herlenius vid Transplantationscentrum på SU.

LÄS MER: "Största skandalen någonsin på SU"

Oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet har utrett anmälningarna och nu har rektor Pam Fredman fattat beslut.

Hon finner att Olausson och Holgersson har fuskat ("föreligger vetenskaplig oredlighet") genom att:
* underlåta att skaffa tillstånd från berörda myndigheter inför operationerna.
* lämna missledande information i de vetenskapliga artiklarna och till Oredlighetsrådet om ingreppens etiska status och om organdonationerna.
 

"Blir kända hos finansiärer och tidskrifter"

Någon disciplinpåföljd mot de båda professorerna är inte aktuell eftersom preskriptionstiden är två år för en sådan, och tiden räknas från tidpunkterna för publiceringarna: 2012 och 2014. Det konstaterar rektor Pam Fredman.

– Men det här är två allvarliga beslut som naturligtvis har sina konsekvenser för individerna. Vilka det blir kan jag inte spekulera i, men besluten blir kända hos finansiärer och tidskrifter, säger Pam Fredman.

Har universitetet begärt att tidskrifterna ska avpublicera artiklarna?
– Jag vet inte om det gjorts ute i verksamheterna. Men tidskrifterna är informerade.
 

Oenigt råd

Oredlighetsrådets fällande beslut, som rektor stöder sig på, var oenigt. Två av rådets åtta ledamöter, och den handläggande juristen, anmälde avvikande mening och ville fria, då de ansåg att ingreppen varit sjukvård och inte forskning.

– Jag delar majoritetens uppfattning. Det här var definitivt forskning, som skulle etikprövats, säger Fredman.

Hon tror inte att forskningsfusket får någon direkt effekt för universitetets status eller rykte.

– Det är olyckligt att det händer men jag hoppas att vi visat att vi tar den här typen av frågor på allvar.

Är sista ordet sagt?
– Besluten jag har fattat är myndighetsbeslut och kan inte överklagas. Det är min bedömning, säger Pam Fredman.
 

"Vädjan" skickad till rektor

Michael Olausson har dock skickat en "vädjan" till rektor om att hon ska hänvisa besluten till Centrala etikprövningsnämnden för en ny bedömning.

Olausson hänvisar till skrivelsen när GP ställer frågor om rektors beslut och följderna av dem. Som skäl för omprövning anger han att det finns sakfel i Oredlighetsrådets utredning och att formaliafel begåtts.

Pam Fredman är dock inte beredd att skicka saken till Centrala etikprövningsnämnden:

– Det har inte tillkommit något till ärendet som skulle föranleda en omprövning, säger hon.

GP har sökt men inte lyckats nå Suchitra Holgersson.

Oredlighetsrådet fortsätter sin utredning av ytterligare anmälningar mot Olausson/Holgersson. Det gäller bland annat den anmälan som gjordes av Sahlgrenska akademins förre dekanus Olle Larkö.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.