Personalen på akuten anmäler egna verksamheten

En patient på Sahlgrenskas akut dog efter att ha fått vänta två dygn på behandling. Delar av personalen har nu gått samman i förhoppningen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska patientsäkerheten.

ANNONS

Bakgrunden är chefsläkaren Görel Nergelius uttalanden om att det visserligen finns problem men att det inte har betytt att vårdskadorna blivit fler och att patientsäkerheten blivit sämre.

Personalen har nu gått samman och skrivit ett brev till IVO med uppmaning om att granska akutens verksamhet.

I brevet lyfts två specifika fall fram. I det ena fallet handlar det om en patient som avled, efter att ha fått vänta två dygn på akuten innan personen kunde läggas in. Patienten hade vätska i lungorna, och behandlingen av lungödemet blev kraftig fördröjd. Patienten avled kort därefter. Det andra fallet rör en patient som hade överdoserat på värktabletter och där man inte kunde börja behandlingen med en gång.

ANNONS

”Även detta tillbud hade kunnat leda till en livshotande försämring och i värsta fall döden”, står det i brevet.

Görel Nergelius har tidigare sagt till GP och andra medier att ledningen inte fått några indikationer på att antalet vårdsskador ökat. Detta vänder sig de 18 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som undertecknat brevet emot.

”Vi känner en stor oro över detta uttalande då många av oss kan vittna om allvarliga tillbud som kunnat relateras till vårdsplatsbrist och/eller för hög arbetsbelastning”.

GP har också kunnat visa att de avvikelserapporter som personalen lämnar in har ökat kraftigt under den senaste tiden. Under januari månad skrevs fler avvikelserapporter än under hela det första halvåret 2016. Det handlar om allt från patienter med propp i hjärnan som inte kunnat läggas in på grund av platsbrist till de problem personalen har att hinna med att övervaka alla patienter när akuten varit överfull.

”Vi som arbetar på Sahlgrenskas akutmottagning och MAVA (Medicinsk Akutvårdsavdelning red. anm.) oroar oss över den dokumenterade tillkomsten utav tillbud som tydligt indikerar på att patientsäkerheten är hotad medan Görel Nergelius uttalande talar för en helt annan verklighet. Vår tvärprofessionella kliniska bedömning är att patientsäkerheten är hotad. Vi har också använt de medel som står till buds för att dokumentera detta.”

ANNONS

När GP ringer Sahlgrenskas chefsläkare Görel Nergelius så känner hon inte till brevet till IVO. När hon pratade om situationen i slutet av januari gjorde hon det utifrån de fakta som fanns på bordet vid det tillfället, menar hon.

– Det jag sa då, och det står jag för, var att i en verksamhet som utsätts för så hög belastning så ökar naturligtvis riskerna. Ingen har hävdat något annat men att riskerna ökar måste inte betyda att antalet vårdskador ökar. När jag sa det så hade vi chefsläkare inte fått till oss några konkreta exempel på patienter som drabbats av vårdskador. Det var en ögonblicksbild som jag kunde ge där och då.

Sedan dess har det dykt upp några fall som kan vara relaterade till den höga belastningen och de utreds nu, menar Görel Nergelius, som också välkomnar en granskning från IVO.

– Självklart tycker jag att personalen ska använda de möjligheter som de har om de känner att de inte kan komma fram med sina synpunkter inom verksamheten. Sedan är det naturligtvis beklagligt att de känner så.

På IVO har man inte hunnit gå igenom brevet och kan därför inte uttala sig om ärendet och hur man ska gå vidare med det.

ANNONS

– Det låter som om det kommit in som ett enskilt klagomål och det är något som vi kommer att titta på. I nästa steg kommer en enhetschef ta ställning till hur man går vidare, säger Josefin Viidas, presskontakt på IVO i Halland och Västra Götaland.

ANNONS