Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

1/2

Här byggs Partilles största förskola

När utbyggnaden av Kullegårdens förskola i Sävedalen är klar nästa höst kommer den att bli störst i Partille med sina tio avdelningar, varav sex är nya. Redan nu står det klart att två av dem kommer att fyllas med barn från Vallhamra förskola som avvecklas och lämnar över sina lokaler till Vallhamra skola.

Det finns gott om förskoleplatser i Partille kommun, till och med ett överskott (främst i Öjersjö), men just i Sävedalen har det funnits en brist, mycket beroende på att utbyggnaden av Kullegårdens förskola blivit försenad. Men nu är bygget i full gång med sex nya förskoleavdelningar som ska stå klara hösten 2021. Samtidigt ska de gamla lokalerna från 70-talet renoveras. När allt är klart kommer det att finnas tio avdelningar med plats för 200 barn.

– Visst är det stort, men då ska man tänka på att varje barn upp till tre år räknas som 1,5 barn, från tre till fem år räknas de som ett barn, säger Angela Fasth Torstensson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Hon ser flera fördelar med en stor förskola som Kullegården, bland annat genom att personalsituationen blir tryggare och mindre sårbar gnom ett minskat behov av att ta in vikarier.

Vallhamra förskola flyttar

De nya avdelningarna löser samtidigt delar av den lokalbrist som Vallhamra skola brottas med. Nyligen beslutades att Vallhamra förskola överlåter sina lokaler till skolan och flyttar sina två förskoleavdelningar till Kullegården hösten 2021.

Charlotte Johansson är chef för utbildningsförvaltningen och förklarar att personalen på Vallhamra förskola kommer att flytta med till Kullegården. Rektorn kommer också att vara den samma då båda skolorna tillhör samma rektorsområde.

– Barnen kommer också att ha gott om lekytor ute med grönska och för att inte alla ska behöva samsas om samma uteplats kommer det att finnas flera avgränsade gårdar, förklarar hon.

Information har skickats ut till samtliga vårdnadshavare inräknat de åtta nya barn som börjar i Vallhamra efter sommaren.

Allt vanligare bygga stort

Att bygga stora förskolor med upp till tio avdelningar blir i dag allt vanligare, främst i storstäder där marktillgången är begränsad. I Göteborg till exempel har det funnits förskolor med tio avdelningar under ganska lång tid och i Oslo finns förskolor med 400 barn. Att bygga stort kan enligt forskning på området ha både för- och nackdelar. Avgörande för hur barn och personal påverkas hänger på hur verksamheten organiseras.

– Det finns egentligen inget som säger att det är sämre med stora förskolor, däremot med stora barngrupper, säger Pia Williams, professor på institutionen för pedagogik kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Andra faktorer som är avgörande är bland annat personaltäthet, andelen utbildade förskollärare och mängden relationer barnen behöver hantera under dagen. I det avseendet är det särskilt besvärligt med stor-arbetslag där barnen under dagen delas in i mindre grupper med olika vuxna. Enligt Pia Williams visar studier på flera svårigheter och stress för både barn och personal.

Hennes bästa råd till politikerna handlar främst om personalsituationen och barngruppernas storlek.

– I dag fattas det många förskollärare i verksamheten, det är ett problem eftersom det är helt centralt med förskollärares utbildning och kompetens samt villkor för att genomföra förskolans uppdrag och läroplan.

– Att sänka antalet barn i grupperna är också angeläget. Det får dock inte ske på bekostnad av kvaliteten, genom att skapa grupper med färre barn och outbildad personal. Det vore förödande för såväl barnen, förskolans uppdrag och professionen, säger Pia Williams.

Kommunala förskolor i Partille

Annebergs förskola

5 avdelningar

Besebäckens förskola

2 avdelningar

Björndammens förskola

4 avdelningar

Ensittarevägens förskola

5 avdelningar

Finngösa förskola

3 avdelningar

Fridåsens förskola

2 avdelningar

Gökegårds förskola

2 avdelningar

Hallens förskola

4 avdelningar

Hyggesvägens förskola

2 avdelningar

Jonsereds förskola

4 avdelningar + 1 i en separat byggnad

Kronvägens förskola

5 avdelningar

Kullegårdens förskola

4 avdelningar. Kommer att bli 10 om ett år.

Kvarnängens förskola

6 avdelningar

Källvägens förskola

1 avdelning (?) Belägen i en villa.

Lexby förskola

2 avdelningar

Lillegårds förskola

3 avdelningar

Mellby förskola

3 avdelningar

Norra Hultets förskola

5 avdelningar

Norrgårdens förskola

2 avdelningar

Nävervägens förskola

2 avdelningar

Oluff Nilssons vägs förskola

5 avdelningar

Soldatängens förskola

6 avdelningar, 120 barn

Sotenäs förskola

4 avdelningar

Stora Terrassens förskola

2 avdelningar

Tallmossens förskola

6 avdelningar

Timmerslätts förskola

4 avdelningar

Ugglums förskola

2 avdelningar

Ugglumsledens förskola

6 avdelningar

Vallhamra förskola

2 avdelningar. Flyttar och slås samman med Kullegården i augusti 2021.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.