Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Gift spreds på Vallhamra IP utan förvarning

Grannarna överrumplades av den kemiska stanken när gummiunderlaget på Vallhamra idrottsplats renoverades i slutet av maj. Trots det kommunala bolaget Partillebos försäkran om att de skulle varnas innan arbetet startade.
När GP tittar närmare på händelsen framkommer flera risker som kan strida mot både arbetsmiljölagen och miljöbalken.
– Det kan räcka med en exponering för att man ska få astma, säger toxikologen Bert-Ove Lund om ämnena som använts.

När gummiunderlaget på idrottsplatser renoveras sprutas ett giftigt ämne över ytan. När grannarna till Vallhamra IP i Sävedalen såg att tunnor med stora varningssymboler placerades ut på idrottsplatsen och förstod att det var på gång en renovering blev de därför oroliga.

Förra gången löparbanorna renoverades, 2001, var det nämligen många närboende som klagade på huvudvärk och illamående efter sprutningen. Det visade sig även att gummifärg hade spridit sig ända till villafasaderna och till bilarna som stod bredvid husen, något GP då rapporterade om.

För att detta inte skulle upprepas var grannarna tidigt ute och krävde att få veta när sprutningen skulle ske.

Svante Jonsson har sparat artikeln som GP skrev efter renoveringen av Vallhamra IP:s löparbanor 2001. När han förstod att det var på gång att sprutas igen skickade han den till Partillebo som då kontaktade entreprenören och gjorde upp hur informationen kring sprutningen skulle ske. Ändå kom ingen varning. Bild: Privat
Svante Jonsson har sparat artikeln som GP skrev efter renoveringen av Vallhamra IP:s löparbanor 2001. När han förstod att det var på gång att sprutas igen skickade han den till Partillebo som då kontaktade entreprenören och gjorde upp hur informationen kring sprutningen skulle ske. Ändå kom ingen varning. Bild: Privat

Partillebo som äger och förvaltar Vallhamra IP kom överens med de boende och entreprenören Nordic Arena Service om att information skulle gå ut två timmar innan sprutningen för att de som ville skulle ha tid att lämna platsen. Och att skärmar skulle användas för att hindra att färgen spred sig till villorna.

Men när första sprutningen av två genomfördes på onsdagen för två veckor sedan kom ingen varning. Och två bilar fick röd gummifärg på sig.

Det här är ingenting jämfört med hur det luktade när de sprutade

När GP kommer till gatan bredvid idrottsplatsen några timmar efter sprutningen luktar det fortfarande starkt av medlet. Om vinden ligger på är det så stickande att man av ren självbevarelsedrift håller andan och flyttar sig ur vindriktningen.

– Det här är ingenting jämfört med hur det luktade när de sprutade, berättar Svante Jonsson som bor på Vallhamravägen.

– Vi stängde in oss i huset men ändå fick min sambo svårt att andas, berättar Björn Lindqvist som bor lite längre in på samma gata.

De är mycket kritiska till bristen på information.

– Vi har varit väldigt tydliga med hur det gick förra gången och ändå så informerade de inte och lyckades inte hindra färgen att spridas. Det är väldigt dålig stil. De tar oss inte på allvar, säger Svante Jonsson.

LÄS MER: Vallhamra IP håller på att falla sönder

Isocyanater i tunnorna

Men det här är bara början på en rad frågetecken som vi kommer att upptäcka kring arbetet med det nya underlaget.

Grannarna visar oss in på Vallhamra IP genom en olåst grind. Där bredvid löparbanorna står flera tunnor med stora varningssymboler för hälsofarligt, miljöfarligt och brandfarligt innehåll. Alldeles nära tunnorna finns två dagvattenbrunnar och under ett skynke står plastdunkar med enkla plastlock som också har giftsymboler på sig.

När vi står där och pratar går flera människor och barn förbi tunnorna.

– Den här grinden har varit öppen varje gång jag varit förbi och kollat. Dessutom finns det många vägar in på idrottsplatsen, säger Björn Lindqvist.

Grannarna har även fotat och filmat när arbetet utfördes tidigare på morgonen. På filmen syns två arbetare i full skyddsmundering och skyddsmask dra en vagn och spruta ut det nya gummigranulatytskiktet. Framför dem i vindens riktning står två personer som håller i varsin stålram, omklädd med någon typ av plast som liknar gladpack. Antagligen för att förhindra att färgen sprider sig till villorna. De två personerna har ingen skyddsmask på sig.

De här preparaten innehåller isocyanater som är väldigt potenta astma- och allergiframkallande ämnen.

Vi fotar av innehålls- och varningstexten på tunnorna och skickar det till Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket för att få svar på hur giftigt innehållet egentligen är.

– De här preparaten innehåller isocyanater som är väldigt potenta astma- och allergiframkallande ämnen. Och det finns väldigt strikta regler för arbetare som hanterar dem, säger toxikologen Bert-Ove Lund på Kemikalieinspektionen efter att ha tittat på innehållsförteckningen på tunnorna.

– I Sverige är det krav på utbildning för alla som använder dem och det kommer snart ett EU-gemensamt utbildningskrav också.

Han säger att det är svårt att få reda på hur mycket av det giftiga ämnet som finns i blandningen och hur mycket som sprids ut i luften.

– Men sprayning leder generellt till en hög exponering där små, små droppar sprids i luften. Så generellt är svaret att de här isocyanaterna är sådana ämnen som man ska vara väldigt försiktig med. Det kan räcka med en exponering för att man ska få astma. Har man väl fått det får man leva med det.

Huruvida ämnena kan ha spridits ända till husen på andra sidan gatan vill han inte spekulera i.

– De här isocyanaterna är flyktiga så de kommer att avdunsta. Det jag kan säga är att lukt i sig inte är farligt, men det kan indikera att det är kemikalier som sprids.

Varningstexten på tunnorna

Båda ämnena används vid renovering av bland annat löparbanor och sprutas då ut över underlaget.

Conipur 322

• Kan orsaka allergi- och astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Misstänks kunna orsaka cancer.

• Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Irriterar huden.

• Orsakar allvarlig ögoninflammation.

Conipur 216

• Vätskan och ångan är brandfarlig. Giftig för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

• Bör förvaras i väl ventilerade utrymmen mellan 5-25 grader. Undvik värme, heta ytor och gnistor. Ingen rökning.

• Kan ge en allergisk reaktion.

"Borde haft personlig skyddsutrustning"

Karin Staaf, sakkunnig om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverket, är inne på samma linje.

– Från filmen så ser det ut som om de två arbetstagare som går runt med skärmar borde ha haft personlig skyddsutrustning. Behövs det för dem som sprayar så behövs det med stor sannolikhet även för dem som går med skärmarna, säger hon.

– Dessa skärmar är ju inte heltäckande och kemikalierna har alla möjligheter att exponera dem bakom skärmarna.

Eftersom de exponeras så ska de också ha genomgått utbildning, tillägger hon.

Jag ska kontakta dem igen och höra hur det har gått till. För det här överensstämmer inte med vad de sagt.

Kommunens miljöchef, Emma Cederlöf, får också se bilderna från platsen.

– Det är inte lämpligt att det står så fritt och öppet, säger hon.

Hon har två veckor tidigare kontaktats av de närboende som var oroliga över att tunnorna stod så lättillgängligt, men säger sig inte ha förstått hur det faktiskt såg ut på platsen.

– Jag var i kontakt med Partillebo och entreprenören och fick svar om att de har bra rutiner för hur det här ska skötas så därför såg jag ingen anledning att agera mer.

Vad tänker du nu då?

–Jag ska kontakta dem igen och höra hur det har gått till. För det här överensstämmer inte med vad de sagt.

Framför allt reagerar hon på att området inte är avspärrat och att det är så lättåtkomligt för allmänheten.

– Tittar man på bilderna så skulle det kunna finnas risk för generell spridning. Alla kemikalier ska enligt miljölagstiftningen vara invallade, så om något går sönder ska det inte kunna rinna ut i naturen. Det är de inte här. Jag reagerar också på plastdunkarna som bara har vanliga skruvlock och inte är låsta.

Bad om ursäkt

Dennis Österberg på Nordic Arena Service är ansvarig för arbetet som utfördes på Vallhamra IP. Efter varningsmissen på onsdagen skickade han ett mejl till några av grannarna där han ber om ursäkt för att informationen om sprutningen inte gick ut som överenskommet. Han berättar även att det pågår en intern utredning om vad som gått snett, att det inte ska upprepas och att alla grannar är välkomna att komma med frågor när han besöker platsen lite senare på dagen.

Tyvärr är situationen kring Vallhamra IP unik

Men när GP ringer upp och ställer frågor om hanteringen av kemikalierna och risken som arbetarna utsätts för vill han inte kännas vid att företaget gjort något fel. Han avböjer att svara på telefon och ber om att få frågorna på mejl.

– Vi har all nödvändig skyddsutrustning på plats och alla medarbetare vet vad som gäller vid olika moment av installationen av löparbanor. Efter diskussion internt har det visat sig att personer i fråga ansåg att det inte behövdes skyddsmask eftersom de stod bakom skyddsvägg, skriver han.

Enligt arbetsmiljölagen måste alla som arbetar med den här typen av kemikalier ha genomgått en utbildning. Har samtliga arbetare som var på plats på Vallhamra IP gjort det?

– Vi har personal på företaget som har Härdplast-utbildning. I detta fall har vi använt oss av inhyrd personal och dessa personer genomgår årlig internutbildning av certifierad personal, enligt arbetsmiljölagen. Med varje projekt skapar vi riskbedömning och arbetsberedning, som vi sedan går igenom med all inblandad personal så att de är medvetna om risker och åtgärder, skriver han.

Inget ordentligt svar

Enligt Karin Staaf på Arbetsmiljöverket ska det finnas en skriftlig riskbedömning som visar att arbetare som hanterar diisocyanater inte är exponerade och därför inte behöver bära exempelvis andningsmask.

Men när vi i ett mejl med följdfrågor frågar om det finns någon sådan får vi inget ordentligt svar.

– Jag har redan svarat på dessa frågor, skriver Dennis Österberg.

På frågan om varför kemikalierna står så oskyddat nära dagvattenbrunnar och utan något som samlar upp innehållet om det skulle uppstå en läcka svarar han så här:

– Under hela projektet har våra fat varit hanterade korrekt. Alla våra fat är låsta med fatlås samt har stått på avspärrat område långt ifrån dagvattenbrunnar. Dessa fat går inte öppna utan specifik fatlåsnyckel, som vår arbetsledare har. Under hantering av fat, har vi speciella verktyg och maskiner på plats, då står alla öppna fat i ett tråg för att minimera spill. Vi har alla rengöringsmedel också på plats som används ifall det sker olycka enligt lag.

– De fat som du refererar till, var tomma fat, dessa är härdade och klassas som ofarlig blandavfall, skriver Dennis Österberg.

Men att det skulle handla om tomma fat tillbakavisas av de närboende. De har sett faten stå på platsen i två veckor och sedan hur de öppnats och använts. Men inte heller detta vill Dennis Österberg kommentera i sitt andra mejlsvar.

Färgstänken på bilarna kommenterar han så här:

– Tyvärr är situationen kring Vallhamra IP unik. Vi har som policy att inte spruta EPMD-lager när det blåser mer än 5 meter per sekund och när det regnar. Vi har gjort allt vi kan för att skydda annans egendom, men det går inte att garantera att några enstaka dropp inte far iväg.

Partillebo: Har ställt krav

Rickard Stadler är inköpschef på Partillebo och den som anlitat Nordic Arena Service. När GP frågar om han är nöjd med hur entreprenören utfört arbetet önskar även han svara via mejl:

– Efter den resan som varit på kvällar och nätter med åverkan av vuxna människor på det utförda arbetet, så tycker jag entreprenören har varit mycket tålmodig. Dock är jag inte alls nöjd med entreprenörens brist på information till de närboende som utlovades att ske i samband med infärgningen av beläggningen på banorna, skriver han.

Eftersom Partillebo är ett kommunalt bolag har valet av entreprenör skett enligt Lagen om offentlig upphandling. Projektet annonserades på en stor upphandlingssajt och Nordic Arena Service var det enda företag som lämnade ett anbud, enligt Rickard Stadler.

Hur kunde de vara så naiva? De borde själva kommit hit och inspekterat.

Han håller med Arbetsmiljöverket om att alla arbetarna borde haft skyddsutrustning men vill i övrigt inte kommentera Partillebos insats i arbetet.

På den raka frågan om han anser att Partillebo varit naiva i sitt förhållningssätt till företaget och deras uppdrag svarar han nej.

– Partillebo har ställt krav i upphandlingen som entreprenören skall förhålla sig till och det har vi kontrollerat, skriver han.

Skadat förtroende

De två bilarna som träffades av färgstänk kommer att åtgärdas efter rekommendationer från försäkringsbolagets besiktningsman, meddelar Nordic Arena Service. Men grannarnas förtroende för kommunen och Partillebo är skadat.

– Hur kunde de vara så naiva? De borde själva kommit hit och inspekterat. Den förra miljöchefen sade att det var det värsta hon varit med om efter sprutningen 2001. Hur kan de då göra samma misstag igen?, frågar sig Svante Jonsson.

LÄS MER: Stora protester mot höga hus i Sävedalen

GP satsar på Partille – missa inte det senaste!

Nu kan du få alla våra nyheter och fördjupande reportage om Partille som en liten notis direkt till din telefon.

Klicka på följ-ikonen här intill vid taggen Partille!

Alla artiklar om Partille hittar du även på den nyskapade sidan gp.se/partille.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.