Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Olaglig kameraövervakning på Gustaf Adolfs torg

Stora och allvarliga brister i kameraövervakningen i Göteborgs stad. Det konstaterar stadsrevisionen efter en granskning.

Stadsrevisionen har granskat hur Göteborgs stad sköter kameraövervakning och funnit stora brister. Lars Bergsten (M) är ordförande i Stadsrevisionen och tycker att granskningen visar på alldeles för många fel.

- Jag ser synnerligen allvarligt på detta. Särskilt kameran vid Rådhuset på Gustaf Adolfs torg är en skandal. Den hade suttit där i två år och filmat alla som går in och ut ur stadshuset. Hade vi inte påbörjat vår granskning hade den antagligen suttit där ännu.

Olovliga kameror har också funnit vid Kretsloppsparken och vid vagnhallen i Majorna.

- Det här handlar om trygghet och integritet för den enskilda. Man ska inte filmas utan att veta om det, säger Lars Bergsten.

För att en övervakningskamera ska får sättas upp krävs en utredning och en ansökan eller anmälan till länsstyrelsen. Men det räcker inte. När kameran väl är på plats ska det filmade materialet tas om hand på ett säkert sätt och uppföljningar ska göras. Inte heller där har Göteborgs stads rutiner fungerat. 

- På något ställe kunde man bara gå in genom en dörr och fram till en dator och spela upp filmen. Så får det inte gå till, säger Lars Bergsten.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för kameraövervakningen.

- Här har man inte skött sin uppsiktsplikt. På varje ställe där det kan bli fel har det blivit fel, säger Lars Bergsten.

På många håll hörs rop på fler övervakningskameror, inte minst från Lars Bergstens partikollegor i Moderaterna. Alliansen i Göteborg har till och med döpt om övervakningskameror till "trygghetskameror". Lars Bergsten menar dock att man noggrant måste överväga för- och nackdelar med fler kameror.

- Vi ska inte filmas i onödan. Hittills har forskningen inte entydigt visat att man får ner brottsligheten med hjälp av fler kameror. Det enda ställe där de har haft effekt är på parkeringsplatser.

Nu ska Stadsrevisionens rapport lämnas över till politikerna som sedan ska se till att reglerna i fortsättningen följs..När det gäller kameran vid receptionen i stadshuset på Gustaf Adolfs torg ska en ansökan ha skickats till Länsstyrelsen, däremot har ingen utredning redovisats ännu.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.