Så jobbar Trumps advokater för att rädda honom från riksrättsdomen

Republikanerna hävdar att riksrätten mot Donald Trump splittrar. Men den demokratiska talmannen Nancy Pelosi invänder.
– Hur skulle det se ut om en president kom undan?

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.

ANNONS
|

Riksrättsprocessen är inledd och under måndagen överlämnas åtalet mot Donald Trump från representanthuset till senaten. Det är representanthuset som åtalar och senaten som dömer.

Joe Biden manade i sitt installationstal till enighet och försoning i USA. Och de orden fångar nu republikanerna upp. De ser riksrätten som en splittrande partipolitisk aktion som kommer att bli svår att överbrygga och vill därför helst att åtalet inte skall läggas fram eller att det ska underkännas av både republikanerna och demokraterna i senaten.

Anklagas för att ha uppmuntrat stormningen

Men det kommer inte att ske. Dels är åtalet klart och tydligt – Donald Trump anklagas för att ha uppmuntrat till stormningen av Kapitolium. Dels har valkampanjerna inför kongressvalet om knappt två år i praktiken redan inletts. Även inom det republikanska partiet finns intresse av att de sittande senatorerna tvingas att bekänna färg. En tredjedel av senatorerna väljs 2022 liksom alla ledamöter i representanthuset, som bara har mandat på två år. I representanthuset röstade majoriteten av republikanerna mot riksrätt och tio röstade med demokraterna.

ANNONS

Det är inte bara Donald Trump och de som är lojala med den förre presidenten som noga noterar på vilken sida de folkvalda i kongressen står. Det gör också de republikaner som internt kommer att utmana dem i nästa val och och även deras demokratiska motståndare.

Stort fokus på Mitch McConnell

Starkast intresse riktas mot Mitch McConnell som var republikansk majoritetsledare i senaten men som förlorade sin maktposition sedan de två demokraterna i extravalen i Georgia besegrat sina republikanska motståndare.

McConnell skall, enligt medarbetare som anonymt citeras i medierna, vara upprörd över att Trump ställde ultimatum till de republikanska senatskandidaterna i delstaten att vara en del av hans kampanj mot påstått valfusk i utbyte mot att han skulle framträda för dem alldeles i valrörelsens slutskede. Det hela slutade i fiasko – båda förlorade och demokraterna vann och säkrade därmed majoriteten i senaten med hjälp av vicepresident Kamala Harris utslagsröst.

McConnell har fortfarande en stark position bland republikanerna i senaten och har redan sagt att var och en skall följa sitt samvete när åtalet bedöms. Partipiskan skall inte vina. Han utesluter inte att han själv röstar för att fälla Trump.

Åtales tas upp 8 februari

Det dröjer till den 8 februari innan åtalet tas upp. Det presenteras som ”Uppvigling till upplopp” och både skriftliga och muntliga bevis läggs fram tillsammans med bildbevis som innefattar Donald Trumps tal inför folkmassan utanför Vita huset och nyhetsmaterial från själva stormningen av Kapitolium. Vittnena som åberopas är i huvudsak de som skrivit ihop åtalet, det vill säga ledamöterna i representanthuset som tillsammans med senatorerna, vicepresident Mike Pence, anställda och gäster råkade ut för mobbens intrång.

ANNONS

Senatorerna förbereder nu sina anföranden som hålls sedan åtalet presenterats. Inga av de femtio demokratiska och oberoende senatorerna har visat intresse av att försvara Donald Trump. Av republikanerna har hittills endast Mitt Romney – som även röstade för att Trump skulle dömas i riksrätten för ett år sedan – sagt att han röstar för en fällande dom.

Donald Trump kan räkna med att majoriteten av de 50 republikanerna står på hans sida. Det behövs 17 som byter fot och röstar med demokraterna för att Trump skall fällas. Den möjligheten finns.

Fem strategier för att rädda presidenten

Trumps advokatteam inser faran med att hävda att han är helt oskyldig. Det finns därför fem ingångar som kan rädda den förre presidenten.

• Han har visserligen uppmanat alla att uttrycka sina åsikter men inte hetsat till stormning.

• Han har sedan stormningen inletts manat till lugn och fördömt våld.

• Han har utsatts för valfusk vilket skapat den upprörda stämningen.

• Han har inte polariserat ensam utan alla i USA bär ansvaret.

• Han kan ha uppträtt olämpligt men det är inte tillräckligt för riksrätt.

Det är den sista punkten som var central också i riksrätten i Ukrainaskandalen. Republikanska senatorer kritiserade då Donald Trumps agerande men friade med hänvisning till att det som han anklagades för inte var tillräckligt för riksrätt.

ANNONS

Till detta kommer nu även att en fällande dom skulle leda till ökad polarisering och politisk oro i USA i en tid då Donald Trump redan lämnat presidentposten.

Mot det invänder demokraterna – med representanthusets talman Nancy Pelosi och senatens majoritetsledare Chuck Schumer i spetsen – att splittringen snarare ökar än minskar i USA om en president som begått en brottslig handling kommer undan. De påpekar att en majoritet av amerikanerna röstade på Joe Biden och inte på Donald Trump som president.

ANNONS