Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lundbys stadsdelsförvaltning har stora problem med rekryteringen av socialsekreterare. I stället hyr de in dyra stafettsocionomer. ARKIVBILD

Miljonsmäll hotar Göteborgs kommun

Göteborgs kommun riskerar straffavgift i miljonklassen efter fjolårets direktupphandlingar av socionomer.

I januari skrev GP om fenomenet stafettsocionomer, inhyrd personal som arbetar på timlön. I den första artikeln konstaterades att kommunen under 2016 köpt in socionomer från diverse bolag för 16,5 miljoner kronor - allt på så kallad direktupphandling.

Artikeln fick Konkurrensverket att reagera och myndigheten öppnade ett ärende om tillsyn av Göteborgs kommun.

Konkurrensverket vakar över att reglerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs. Lagens syfte är att främja ekonomisk effektivitet och att skattemedel används korrekt.

LÄS MER: Miljonhyra för stafettsocionomer

Kräver förklaring

Direktupphandling innebär att kommunen vänt sig direkt till företag och tecknat avtal, utan att genomföra någon annonsering eller ta in anbud.

"Vi vill att ni förklarar vad som har hänt", skriver Konkurrensverket i sitt brev till kommunen.

Verket har klassat kommunens hantering som otillåten direktupphandling.
- Vi har gjort bedömningen att detta är ett domstolsärende. Vår tanke är att driva det som ett upphandlingsskadeärende, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverkets avdelning för upphandlingstillsyn.

LÄS MER: Socionomer hyrs in för 16 miljoner

Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut mot en upphandlande myndighet som överträtt reglerna i LOU. Avgiften är tio procent av kontraktsvärdet eller maximalt tio miljoner kronor.

Direktupphandling får göras om de inköpta varorna eller tjänsterna kostar mindre än 534 890 kronor. För inköp över denna gräns, finns vissa undantag.
- De undantag som ofta åberopas är att det varit "synnerlig brådska" eller att det bara funnits en leverantör att tillgå, förklarar Malin de Jounge.

"Stadsdelarna får direktupphandla när det inte finns ramavtal". Så löd en förklaring GP fick från en tjänsteman på kommunens upphandlingsbolag, angående stafettsocionomerna.

Accepteras inte av Konkurrensverket

Detta är ett undantag som inte accepteras av Malin de Jounge på Konkurrensverket.
-  Jag vet inte vad man menar med det. Att kommunen inte tillhandahållit något ramavtal, betyder inte att lagen inte gäller, säger hon.

Upphandlingsskadeavgiften har funnits sedan 2010. Under de fem första åren dömdes myndigheter att betala sammanlagt 24 miljoner kronor. Göteborgs kommun fanns inte med bland de 45 ärendena, det gjorde däremot Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, som 2013 fick "böta" 37 000 kronor.

Förste stadsjurist Markus Landahl ska sammanställa Göteborgs kommuns svar till Konkurrensverket. Innan det är gjort vill han inte ge några kommentarer i ärendet.

Konkurrensverkets skrivelse har gått ut till stadsdelsförvaltningarna. En av verkets frågor lyder: "Vilket undantag från skyldigheten att annonsera åberopar ni och vilka omständigheter har medfört att ni har tillämpat undantaget?"
Örgryte-Härlanda svarar:
"Staden har inte upphandlat hyrsocionomer genom ramavtal".

I GP:s granskning i januari redovisade Örgryte-Härlanda en kostnad på 150 000 kronor för hyrsocionomer. I svaret till Konkurrensverket redovisar de en betydligt högre kostnad: 1,4 miljoner kronor. Denna avser ytterligare ett kontrakt, förutom det som GP fick uppgift om. De båda kontrakten, med Dedicare AB och Solvut AB, sträcker sig från juni i fjol till 28 februari i år.

 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.