Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Roth, trafik- och miljöexpert på IVL-Svenska miljöinstitutet dömer ut regionens hantering av klimatfrågorna: "Det är svagt, det försämrar trovärdigheten och det är dåligt ledareskap".

Miljöexperten dömer ut regionens klimatpolitik

Trafik- och miljöexperten Anders Roth har granskat regionens plan för transportinfrastrukturen och hans dom är hård. - Jag hoppas verkligen att regionledningen förstår allvaret och genomför förändringar i planen.

Som en sammanfattning av planen säger Anders Roth, ansvarig för verksamhetsområdet hållbar mobilitet på oberoende forskningsinstitutet IVL-Svenska miljöinstitutet:
– Den ser inte lysande ut ur miljösynpunkt.

Detta är ett kraftigt understatement, med tanke på Roths många och detaljerade invändningar mot den så kallade länstrafikplanen.

Han tycker det är märkligt att inriktningen är i stort sett den samma som i tidigare planer, utan ökade anslag till kollektivtrafik, tåg och cykel.

– Man har med ett klimatalternativ i planen som en slags referens. Den har man inte tagit någon hänsyn till.

Anders Roth ser en plan som saknar helhetssyn och är upprättad utifrån felaktiga eller ofullständiga utgångspunkter.

– Den bortser från att infrastruktursatsningar har strukturerande karaktär. Det finns ingen diskussion om forskningsområdet inducerad trafik – i vilken mån ny trafik skapas av nya vägar. I stället säger man att det är andra politikområden som ska lösa problemen.

Roth är förundrad över vad han ser som parallella processer inom Västra Götalandsregionen:
– Å ena sidan vill man – genom klimatprogrammet Klimat 2030 – ta ledningen och vara en viktig aktör i klimatomställningen. Å andra sidan vill man, med länstrafikplanen, gärna fortsätta som man gjort tidigare. Det är svagt, det försämrar trovärdigheten och det är dåligt ledarskap, säger Anders Roth.

I förra veckan fick IVL uppdraget av regionen att vara samordnare för transportdelen av "Klimat 2030".
– Vi gör ju vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har. Men det är bra om de blir optimala. Om man har ett område där man säger 'här jobbar vi inte med klimatfrågan' – då gör man det ju svårare att nå målen.

Politiker jag talat med har uppfattningen att elbilarna kommer snabbare än vad man tidigare räknat med, och de tror därför att det inte blir någon ökning av koldioxidutsläppen om utbyggnaden görs enligt planen.
– Det kan man ju tro, men man ska basera sina beslut på den bästa kunskapen som finns. Och då räcker det inte med fromma förhoppningar.

Anders Roth påpekar att han själv är väldigt positiv till teknikens möjligheter på miljöområdet. Men framhåller att det gäller att vara realist.

– Tittar man på utredningar och forskningen så finns det en stor samstämmighet att teknikutvecklingen är viktig men också att den behöver drivas hårt. Och vi behöver dessutom beteendeförändringar och arbeta för att bilåkandet minskar. Om man då som politiker säger att det tror vi inte på –och anser att utsläppen kan ligga still – då är det allvarligt.

Roth påpekar att Sverige har förbundit sig att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Västra Götaland har dessutom satt ett mål som ligger på 80 procent.

– Det är en enorm utmaning eftersom detta ska ske på bara drygt tio år. Då måste vi göra allt vi kan på alla fronter. Vi kan inte säga att vi tror att teknikutvecklingen ska lösa det och inte ta några ytterligare beslut för att så ska ske. Det håller inte, säger Anders Roth.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.