Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Miljööverdomstolen sa ja till nya Hisingsbron

De åtta hamnar i Göta älv och Vänern som hade överklagat brons låga höjd - tolv meter - förlorade också denna domstolsprövning.

På onsdagen sa Mark- och mljööverdomstolen ja till att Göteborgs kommun får bygga Hisingsbron med en seglingsfri höjd på bara 12-13 meter. Den nya bron ska ersätta Göta älvbron som är cirka 19 meter på undersidan.

Hösten 2014 sa mark- och miljödomstolen i Vänersborg, som är första juridiska instans, ja till bygget av den nya bron över Göta älv i centrala Göteborg. Men åtta kommuner med hamnar i Göta älv och i Vänern  - Ale, Götene, Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad och Vänersborg - överklagade beslutet  till nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen (som sitter i Stockholm). Och på onsdagen sa alltså också Mark- och mljöverdomstolen i huvudsak ja till Göteborgs ansökan om att få bygga den nya - och betydligt lägre - bron för spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gående.

Orden "i huvudsak" betyder att den högre domstolen i likhet med den lägre ställer ett antal krav på Göteborg.

När Hisingsbron är klar, vilket den är tänkt att vara om fyra år, 2020, ska Göteborgs kommun under en prövotid visa att bron kan öppnas för passerande fartyg på älven tillräckligt ofta för att inte skada det så kallade riksintresse som sjöfarten påå Göta älv och i Vänern är.

Mark- och miljööverdomstolen skriver:

"Efter prövotiden ska Göteborgs kommun ge in förslag till hur broöppningar ska ske. Villkor om broöppning kan utifrån den kunskap som erhållits under prövotiden då komma att utformas på annat sätt för att minska påverkan på berörda riksintressen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är av avgörande betydelse att ett effektivt trafikledningssystem som innefattar samtliga trafikslag tas fram för att minska påverkan både på farleden och på den landbaserade trafiken."

Onsdagens dom i Mark- och miljööverdomstolen går att överklaga till Högsta domstolen men de berörda Vänerhamnarna måste då först få ett så kallat prövningstillstånd. Det betyder att Högsta domstolen först ska pröva om ärendet är av tillräckligt stort principiellt intresse för att motivera att landets högsta domstol fattar ett beslut som sedan kan fungera som ett så kallat prejudikat vid andra liknande prövningar i framtiden.

Hur som helst får Göteborgs kommun nu börja bygga Hisingsbron. Förberedande markarbeten pågår redan sedan en tid tillbaka. Och planen är alltså att bron ska stå färdig 2020 och att den den gamla bron därefter ska rivas.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.