Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Migrationsverket skjuter upp beslut som kräver åldersbedömning

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik meddelade under lördagskvällen att myndigheten från och med nu väntar med att fatta beslut i ärenden, där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning. Detta innebär med andra ord ett tillfälligt stopp av åldersuppskrivningar – men bara tills Rättsmedicinalverket kommit i gång med sina nya metoder. Organisationen Vistårinte ut är försiktigt positiv.

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande nu att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Rättsmedicinalverket får ansvar för de nya medicinska åldersbedömningarna i mars, och fram tills dess pausar Migrationsverket beslut där det krävs en medicinsk åldersbedömning för att avgöra personens ålder.

Migrationsverket ser, enligt ett pressmeddelande två scenarier där mellan 3 000 och 14 000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

Att det är ett så brett spann beror, enligt myndigheten, på flera faktorer:

- En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. Det är personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.

– Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande som har ärenden som ännu inte har slutligt avgjorts.

"För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet".

Samtycket ska vara skriftligt och även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdrag från regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar. Verksamheten kommer att starta någon gång under första kvartalet 2017.

Det handlar om förfinade metoder för exempelvis knäleds- och tandröntgen.

Migrationsverket kommer, enligt lördagskvällens pressmeddelande, att återkomma med fler detaljer kring den nya ordningen inom kort.

Kinna Skoglund, talesperson för organisationen Vistårinteut, är återhållsam men ändå lätt optimistisk när gp.se pratar med henne:

– En paus, även en tillfällig, är förstås positivt. Det är bra om fler får medicinska åldersbedömningar, och att de här barnen inte är i händerna på godtyckliga utredningar genomförda av Migrationsverkets personal, säger Skoglund.

Hon tillägger:

- Det känns lite grann som om Migrationsverket är en pressat myndighet och nu börjat fatta att man gjort fel. Vi tror att opinionen, alla JO-anmälningar och de tragiska självmorden bland ensamkommande, spelar en viss roll i det här beslutet.

Kinna Skoglund poängterar dock att Vistårinteut avvaktar en vidare analys av Migrationsverkets senaste beslut.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.