M vill sprida flyktingmottagandet i regionen

Hyckleri, säger Daniel Bernmar (V) om Moderaternas förslag att sprida flyktingmottagandet i VG-regionen.

Bostadsbristen är akut och Göteborg ska ordna bostäder till cirka 3500 nyanlända under 2016.
Under onsdagen skulle kommunstyrelsen stämma av läget i processen med bostäder för flyktingar. Moderaterna hade ett förslag om att försöka få andra kommuner i Västra Götalands-regionen att ta emot fler nyanlända.

Det fick Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar att ilskna till.
Det är mycket gnäll från de borgerliga. Det här är hyckleri. I praktiken är det så att göteborgsregionens kommuner har tagit minst ansvar i VG-regionen. Och vem är ordförande i GR? Jo, Jonas Ransgård. 
Daniel Bernmar tycker att Jonas Ransgård (M) ska prata med sina moderata kollegor i kranskommunerna.
M vill skjuta över ansvaret på någon annan. Där är vi inte nu. Vi måste ta ansvaret gemensamt. Liberalerna och Kristdemokraterna har förstått allvaret. M gör det ibland och ibland inte, säger han.

Jonas Ransgård vill peka på att mottagandet av nyanlända har varit väldigt ojämnt mellan kommunerna.
Det har blivit en väldig koncentration till vissa kommuner och det skapar inte en bra grund för integration. 
Han påpekar att den nya bosättningslagen inte tar hänsyn till de som bosätter sig enligt den hårt kritiserade EBO-lagstiftningen: Den säger att nyanlända som har anknytning till en kommun kan välja att ordna eget boende där. De räknas då inte in i Migrationsverkets underlag för hur många nyanlända en kommun tilldelas.
Det är därför vi vill ta upp diskussionen med grannkommunerna, säger Jonas Ransgård.

Men M-förslaget röstades alltså ner.  De rödgröna fick stöd av Liberalerna och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna hade en egen skrivning till kommunstyrelsens möte. Partiet deklarerar att de inte kommer att var med och "förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik".

Ulf Kamne (MP) är byggnadsnämndens ordförande. Han berättar att några bygglovsansökningar för temporära bostäder är på gång.
 Framtiden formulerar bygglov och vi hoppas att vi ska ta det på nämnden i juni, annars blir det en extranämnd.

Den kommunala bostadskoncernen AB Framtiden ska söka tillfälliga bygglov för tre eller fyra platser. Fastighetsnämnden håller på att ta fram ytterligare platser. En viktig del är att sprida de nyanlända i alla stadsdelar. 
 Det ser likadant ut i Göteborg som i GR. Sju stadsdelar har tagit emot väldigt få. Det är därför vi har drivit frågan om att sprida ut tillfälliga bostäder och det arbete forsätter, säger Ulf Kamne. 

De rödgröna är också överens med allianspartierna om att försöka involvera privata fastighetsvärdar mer. Det är en sak som Liberalerna ville lyfta särskilt. 
Vi vill få med fler privata och även privatpersoner som vill hyra ut. Men det allra viktigaste är att få igång bostadsproduktionen överhuvudtaget, säger Helene Odenjung (L).
 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.