Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Många vill snabba på byggandet

Förslagen om att öka byggandet haglar tätt på kommunfullmäktige i Göteborg.

Byggandet i Göteborg är större än på mycket länge, men det är också bostadsbristen. Liberalerna vill i en motion bygga 150 000 nya bostäder och förtäta staden, bland annat i Angered och Frölunda.

Ann Catrine Fogelgren (L) sitter i byggnadsnämnden och tycker att det är dags att ta ett större grepp.
– Vi vill se en strategi som sträcker sig under en längre tid. Nu ser man bara de närmaste åren men det finns inga konkreta mål på längre sikt.

Ann Catrine Fogelgren medger att byggandet har ökat och kommer att öka, inte minst genom satsningen inför jubileet 2021.
– Det är klart att mycket faller ut nästa år. 2016 klarar man inte de mål som är satta. Men vi tänker oss ännu längre än 2021.

Många av de områden ni pekar ut är ju planerade för byggande och det finns en samsyn kring förtätning. Vad tillför ni? 
– I mångt och mycket går vi åt det hållet, men politiken är också ett sätt att ousha på. Här vill vi peka ut områden, men framför allt sätta mätbara mål, säger Ann Catrine Fogelgren.

Ulf Kamne (MP) ör ordförande i byggnadsnämnden och suckar lite över L-motionen.
– Den bygger på en del missförstånd och beskriver saker som vi redan gör. Flera av de områden de pekar ut ligger redan i utbyggnadsplanen. 

Ulf Kamne tycker att det är bra att fler vill bygga mer och tätare, men menar att motionen slår in öppna dörrar. Han är dock öppen för att förtydliga skrivningar om en förtätad stad. 
– Många tror att täthet handlar om höga hus som står inpå varandra men enligt UN Habitat, som Liberalerna tar upp, kan man arbeta med täthet på andra sätt. En bra stad bör ha en kritisk massa som klarar underlag för service och infrastruktur.

Flera på fullmäktigemötet berömmer motionens intentioner, men den röstas ändå ned.
Under fullmäktigemötet lämnar Kristdemokraterna in en motion om att skapa ett exploateringskontor. Det får Ulf Kamne att sucka en gång till.
– De är lite roliga, Vi håller på med en översyn av facknämnderna och så kommer de med en motion. Jag tror att de har ett stort uppmärksamhetsbehov.

Även Ann Catrine Fogelgren vill invänta den utredning av facknämnderna som arbetar innan det blir tal om ett exploateringskontor.
Men David Lega (KD) tror att motionen om ett exploateringskontor är ett bra sätt att snabba på byggande.
– Många har efterlyst en större samordning av byggandet. Men det räcker inte med samordning.

Exakt hur denna nya funktion ska fungera och vilket mandat den ska ha vill han lämna till en utredning. Men målet är att få en större långsiktighet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.