Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen vill ta i Skeppsbron

Skeppsbron skulle bli juvelen i kronan. Byggprojektet som hela Göteborg skulle engageras i. Efter tio år av dialoger, processer och förhandlingar vänder alla ryggen åt projektet som kommer att kosta skattebetalarna hundratals miljoner kronor.

Tio år efter att Götatunneln invigts finns fortfarande inga bostäder på Skeppsbron. Länge var prognosen för inflyttning satt till 2017-18, men det kommer att dröja till tidigast 2021 innan de första hyresgästerna flyttar in. 
– Det är motigt. Folk i staden vill helst inte ta i Skeppsbron. Ingen vill sitta med Svarte Petter, säger Rune Arnesen, projektchef på Älvstranden utveckling AB. 

Underfinansierad plan

Han menar att huvudproblemet att planen redan från början var underfinansierad. När beslutet togs gick Skeppsbron back med 150 miljoner kronor. När spårvägen var byggd skrevs kostnaderna upp från en miljard till 1 244 miljoner kronor, och de kan öka. 
– Det har varit otroligt segt. Det är svårt att få respektive förvaltning att sätta till resurser när det inte finns finansiering. Allra svårast är det med resurserna på trafikkontoret.

Trafikkontoret är bara en av det tiotalet aktörer som är direkt inblandade i planarbetet. Och då har ännu inga byggbolag blandats in. Markanvisningen till intresserade byggare tror Rune Arnesen kommer att gå ut under oktober. 
Varför är Skeppsbron så försenad? 
– Det har funnits väldigt mycket politik i projektet genom åren. Detaljplaneprocessen har varit utdragen och när planerna väl var på plats överklagades de.
Han beskriver Älvstrandens roll som en som gör ett "hästjobb" för staden, utan några egna vinster i sikte.
– Vi har inget mandat bara ett uppdrag. Det är ett oerhört komplext projekt med mycket uppförsbacke.

Nu är äntligen spårvagnsspåren på plats och etapp två med bostadskvarteren ska startas. Logistiken är komplicerad. Först måste ett stort underjordiskt garage för 700 bilar byggas och kajen breddas. Det kan kosta 600-650 miljoner att bygga garaget och utsikterna att få det att gå runt ekonomiskt är små, enligt Rune Arnesen.
– Det får ses som en investering för staden. Garaget fyller många funktioner i projektet.

Göteborgarnas nya mötesplats

Huvudsyftet med Skeppsbron är att skapa en ny mötesplats för alla göteborgare vid vattnet. Garaget ska täcka de p-platser som försvinner, men också vara till för de nya behoven. 
Under medborgardialogerna 2006 kom en stark önskan om ett offentligt bad vid Skeppsbron fram. Det finns med på skisserna, men ännu finns ingen huvudman för denna del i projektet. Inte heller finns det någon som hittills har varit villig att ta tag i den byggnad med publikt innehåll, helst i offentlig regi, som ska ligga på den pir som ska byggas vid hamnkanalens utlopp.
– Jag har lyft det i alla kanaler jag har, men hittills har ingen hört av sig med någon idé. Vi fortsätter att knacka på dörrarna, säger Rune Arnesen. 

Förhandlingar om prislappen

Och det finns fler olösta problem. Besluten att bevara Kinesiska muren och Merkurhuset komplicerar processen. Merkurhuset ägs av ByggGöta som vill ha ersättning för så kallad planskada eftersom de inte får riva huset. Där pågår förhandlingar om prislappen.

När det gäller Kinesiska muren-huset ägs det av Higab. Där finns ett politiskt beslut att huset ska upplåtas till nystartade företag och ha låg hyra. Ännu ett projekt som går back, alltså. Dessutom måste båda husen grundförstärkas innan garaget byggs.

Ännu fler problem

Som lök på laxen hade den kommunala bostadskoncernen Framtiden AB ett löfte från 2013 om att få bygga 50 procent av bostadsrätterna och alla hyresrätter.
– Vi har haft olika uppfattning om vad som är bäst för staden i det här fallet. Vi upptäckte detta först när markanvisningen skulle gå ut innan sommaren. Nu börjar vi nå en lösning som är bättre för helheten. Framtiden kommer att bygga delar av bostäderna, men inte så mycket som det först var tänkt.   

Hela Skeppsbron beräknas vara färdigbyggd 2025-26. En triangeltomt i östra delen av projektområdet tomt kommer att användas under bygget av Västlänken och kan inte tas i anspråk förrän tunneln under Kungshöjd är i stort sett klar.

Läs även: Trots guldläge blir bygget sent och dyrt

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.