Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vänern är en av de sjöar där forskarna har mätt mängden föroreningar och hittat bland annat nikotin, koffein och industrikemikalier. Bild: Susanne Engdahl-Jensen
Vänern är en av de sjöar där forskarna har mätt mängden föroreningar och hittat bland annat nikotin, koffein och industrikemikalier. Bild: Susanne Engdahl-Jensen

Hormoner, kemikalier och nikotin i våra största sjöar

Läkemedel mot depression och epilepsi, betablockerare, nikotin, koffein och kemikalier från industrin. Det är några av de ämnen som hittats i Vänern, Vättern och Mälaren efter färska provtagningar.
– Att bara hitta de här ämnena kan vara alarmerande, säger Sara Peilot på Vänerns vattenvårdsförbund.

Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har tittat på över 100 olika kemiska ämnen, varav cirka 70 stycken är läkemedelsrester. 21 ämnen hittades. Det visar en ny rapport som är resultatet av ett samarbete mellan bland annat universitetet, flera länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Vänerns vattenvårdsförbund.

– Att bara hitta de här ämnena kan vara alarmerande och ett tecken på att man måste jobba med uppströmsarbete och se till så att det inte kommer ut i miljön. Det här är stabila föreningar som det tar lång tid att bryta ner, säger Sara Peilot, samordnare på vattenvårdsförbundet.

LÄS MER: Fler miljögifter i Mälaren än i andra sjöar

De cirka 400 proverna har tagits i våra tre största sjöar: Vänern, Vättern och Mälaren, samt ett antal vattendrag, som Göta älv, Klarälven, Tidan och Osan, samt ett antal vatten- och reningsverk.

– Vi var förundrade över att vi faktiskt kunde hitta så här många ämnen mitt ute i sjöarna, säger Sara Peilot.

Sara Peilot, samordnare Vänerns vattenvårdsförbund.
Sara Peilot, samordnare Vänerns vattenvårdsförbund.

Bland de ämnen som de hittat återfinns koffein, nikotin och olika hormonämnen, men även Pfas-ämnen. Pfas är ett samlingsnamn för syntetiskt framställda ämnen som används i bland annat impregnering, rengöringsmedel och skidvalla.

Mer anti-depp på hösten

Eftersom mätningarna skedde vid olika tider på året kunde de också skönja en viss årstidsvariation.

– Vi kunde se att på hösten var det större andel antidepressiva läkemedel och på våren var det förhöjda halter av allergimediciner, alltså antihistaminer, säger Sara Peilot.

Liknande mätningar gjordes för cirka 15 år sedan, men då mättes enbart förekomsten av ungefär 15 ämnen och med större intervall. Nu kan mätmetoderna visa även mindre halter av ämnena.

– Det är ju väldigt låga halter. När det gäller koffein till exempel så skulle man behöva dricka Vänervatten i flera tusen år för att få i sig samma mängd som i en kaffekopp, säger Sara Peilot.

Hon tillägger att det ändå är intressant när det gäller läkemedelsrester, eftersom de kan ge effekt i låga halter.

Är det några halter som är oroande?

– Några av hormonämnena överskred miljökvalitetsnormerna för ytvatten vid några tillfällen. Det gjorde också Pfas-ämnet Pfos vi något tillfälle. Det är såklart inte bra för naturmiljön, men det är i dagsläget inte fara för någon enskild.

Föroreningarna kommer från avlopp och avrinning från områdena kring sjöarna och vattendragen.

I rapporten konstateras att läkemedelsanvändningen sannolikt kommer att öka i framtiden och Sara Peilot konstaterar att det är viktigt att ta tag i problemet omedelbart.

– Det finns teknik i dag för läkemedelsrening, så i alla fall så att man tittar på de större reningsverken och överväger att använda sig av den. Det är inget lagkrav i dag, men det vore på sin plats, säger hon.

LÄS MER: Förbättrad luftkvalitet i Göteborg – bästa siffran sedan mätstarten

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.