Hennes namn var: Emma

Hon älskade musik och dansade tills solen gick upp. Hjärtat klappade extra för de utsatta, dem som ingen ville ha med att göra. Men det stora civilkurage hon själv hade, mötte hon inte hos andra när hon behövde det som mest.
Hennes namn var Emma.