Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I de allra flesta LVU-domar om hedersförtryck som GP granskat omhändertas barn och unga enligt socialnämndens begäran.

17-åring tog tillbaka sina uppgifter

GP har granskat 527 LVU-domar där barn och unga omhändertagits enligt socialnämndens begäran. I 71 fall har omhändertagandet upphävts och föräldrarna fått rätt.

Ett av fallen där socialnämnden fått avslag handlar om en 17-årig flicka som sagt att hon blivit alltmer kontrollerad av föräldrarna ju äldre hon blivit. När hon hade en pojkvän hotade de med att ta henne till hemlandet och riva hennes pass. De ska även ha sagt att hon ska giftas bort med släktingar.

Senare tar flickan tillbaka sina uppgifter och säger hon att hon hittat på allt för att hon varit arg på sina föräldrar och ville få en egen lägenhet. 
Socialnämnden slår fast att det är vanligt att unga som utsätts tar tillbaka vad de berättat. Nämnden anser att flickans rättigheter riskerar att begränsas allt mer och att hon behöver fortsatt skydd enligt LVU.

"Normala regler"

Föräldrarna säger att deras regler inte strängare än vad som är normalt för en tonåring. Hon får umgås med vänner och klä sig som hon vill. De har oroat sig över hennes relation med en pojkvän, men de har aldrig velat gifta bort henne. De älskar sin dotter och vill inte att hon skadas. 
Förvaltningsrätten går på föräldrarnas linje och säger nej till ett LVU-omhändertagande. Flickan har kunnat ge en förklaring till varför hon tidigare sagt som hon gjort. Rätten pekar även på att utredningen endast bygger på uppgifter från flickan och att det inte finns några konkreta iakttagelser eller bevis. Dessutom godtar föräldrarna stöd och besök från socialtjänsten. 

Förnekar hederskultur

I de allra flesta LVU-domar om hedersförtryck som GP granskat omhändertas barn och unga enligt socialnämndens begäran. Föräldrar förnekar att det finns en hederskultur i familjen och ett vanligt argument mot ett tvångsomhändertagande är att de i sin uppfostran bara velat skydda barnet. 

Läs mer: Regeringens expert kräver lagändring om hedern

En 16-årig flicka berättar att hon blir slagen och hånad av sin pappa och ser hemmet som ett fängelse. Hon är rädd för att gå hem och rädd för att bli bortförd och bortgift. 
Pappan, som överklagat  säger till kammarrätten att dottern varken utsatts för fysisk eller psykisk misshandel. Reglerna är till för hennes bästa och han vill inte lägga sig i hennes framtida familjeförhållanden, säger han vidare.

Kammarrätten anser att dotterns uppgifter är tillförlitliga. Det är utrett att hon har utsatts för fysisk misshandel, likaså att hon under lång tid utsatts för allvarliga kränkningar och begränsningar i sitt levnadssätt, slår rätten fast.

Läs mer: Slog sina barn: Bara 3 av 142 dömda

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.