Var du bor avgör rätten till skydd från våld – här får sex av sju nej till kontaktförbud

Möjligheten för våldsutsatta att få kontaktförbud skiljer sig åt rejält beroende på var i landet du bor. I Eskilstuna får sex av sju nej på sin ansökan.
Therese Grubjer, verksamhetschef på kvinnojouren MOA, tycker att kraven för att få skyddet är alldeles för höga i Sverige.
– Det blir ytterligare ett svek för de här kvinnorna, säger hon.