Svårare nå kvinnor som vill hoppa av kriminalitet

Kvinnors brottslighet tas inte på allvar, även om de är superkriminella. Det är en stor del av hela problemet säger Peter Svensson som arbetar med kvinnor som vill lämna kriminalitet. I dag har myndigheterna inget avhopparprogram som enbart vänder sig till kvinnor och nästan all forskning i ämnet baseras på män.