Städföretagare döms till fängelse för bokföringsbrott

Ägaren till Björks städ i Göteborg döms till drygt ett års fängelse för grova bokföringsbrott. Sammanlagt saknas bokföring för drygt tjugo miljoner kronor i två bolag.
Bolagens verksamhet bestod i att förmedla städpersonal från företag i Östeuropa till ett av Västsveriges största städföretag.