Rysk olja för miljarder passerade västkusten

Bara under maj passerade nära 200 oljetankers med rysk olja den svenska västkusten.
För att runda USA:s och EU:s sanktioner används ofta äldre fartyg, flaggade i länder utanför EU och med oklara ägarförhållanden – vilket gör att de är fria att sälja sin last till valfritt pris.
– Om det var möjligt skulle Moskva enbart använda sig av den här typen av skuggskepp, säger historikern och Rysslandsexperten Craig Kennedy på Harvard’s Davis Center.