Rektorn Linnea Lindquist har anmält Vetenskapsskolan för orimliga betyg.
Rektorn Linnea Lindquist har anmält Vetenskapsskolan för orimliga betyg. Bild: Anders Ylander

Rektor anmäler Vetenskapsskolan för orimliga betyg

Bristande undervisning, otillåtna religiösa inslag och kopplingar till extremistisk islamism – nu kommer ny kritik mot Vetenskapsskolan. Göteborgsrektorn Linnea Lindquist har anmält skolan för orimliga betyg.
– Det finns inte en chans i världen att 91,7 procent får fullständiga betyg i nian, säger hon till GP.

ANNONS
|

GP har i en rad artiklar rapporterat om återkommande kritik mot Vetenskapsskolan – numer Safirskolan – från både myndigheter, politiker och terrorforskare. Kritiken har gällt allt från bristande undervisning till kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism.

LÄS MER:GP granskar: Friskolan som kopplas till islamistisk extremism

LÄS MER:Tidigare rektorn som fruktas av Säpo: Abdel Nasser El Nadi

En sak det däremot varit relativt tyst kring är skolans, jämförelsevis, mycket höga resultat. I förra veckans Opinion Live i SVT togs GP:s artikel om att alla partier i fullmäktige vill stänga skolan upp.

Skolchefen Sven-Erik Bergs svar var tydligt:

– Problemet är väl att vi kanske är en av de bästa skolorna i Göteborg idag och gör de bästa resultaten.

LÄS MER:Alla partier överens: Stäng Vetenskapsskolan

Göteborgsrektor: "Inte korrekta betyg"

Det påståendet får nu mothugg från Linnea Lindquist som är rektor för Hammarkullsskolan F-3. Hon har lång erfarenhet av att jobba i skolor i förortsområden, även om de barn hon har nu är för små för att betygsättas.

ANNONS

– Jag vet ju själv hur otroligt hårt vi sliter med betygen på våra skolor – trots det hamnar vi ofta runt 20 till 30 procent som går ut med fullständiga betyg. Att Vetenskapsskolan, det finns fler exempel, bara har drygt 30 procent behöriga lärare men nästan 100-procentiga betyg är såklart helt galet, säger hon.

Linnea Lindquist har därför anmält skolans betyg till Skolinspektionen. Med hänvisning till statistik från Skolverket går hon till angrepp mot skolans resultat. Bland annat jämför hon med kommunala Bergsjöskolan, som dock inte namnges i själva anmälan, som ligger mindre än två kilometer bort.

Där går drygt 26 procent av eleverna ut nian med fullständiga betyg. För Vetenskapsskolan är samma siffra 91,7 procent och ingen av skolans niondeklassare fick underkänt på de nationella proven enligt den senaste statistiken.

Noterbart i sammanhanget är att Bergsjöskolan har omkring 70 procent behöriga lärare – nästan dubbelt så hög andel behöriga som på Vetenskapsskolan.

– Det finns ingen rim och reson i det överhuvudtaget. De har inte satt korrekta betyg. Vi vet från studier att både modersmål, föräldrarnas utbildningsnivå och andelen behöriga lärare är jätteviktiga faktorer för att klara skolan. När ingen av de variablerna finns – men 91,7 procent får fullständiga betyg – så är det rimligt att anta att det inte stämmer, säger Linnea Lindquist.

ANNONS
Monzer El-Sabini är rektor på Bergsjöskolan 7-9.
Monzer El-Sabini är rektor på Bergsjöskolan 7-9. Bild: Meli Petersson Ellafi

Kräver att Skolinspektionen synar betygen

Bergsjöskolans rektor Monzer El-Sabini säger sig bli ”chockad” när han får resultaten till sig om Vetenskapsskolan.

– Det låter absolut inte som rimliga resultat. Jag har ingen insyn i skolans arbetsmetoder, men jag blir väldigt förvånad. Jag är jätteglad om det stämmer – men det låter nästan omöjligt, säger han.

LÄS MER:Här är skolan som lyckats vända resultaten

Man behöver inte jobba i förorten eller vara någon Einstein för att förstå att det här är orimligt, det är ganska uppenbart.

Hammarkullsskolans rektor Linnea Lindquist är kritisk till att Skolinspektionen inte har synat Vetenskapsskolans betyg.

– De har ju tillgång till samma statistik. Man behöver inte jobba i förorten eller vara någon Einstein för att förstå att det här är orimligt, det är ganska uppenbart.

GP har varit i kontakt med Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt.

– Betygsättning är en del i det vi brukar titta på när vi är ute på skolor och det har också varit en del i tidigare tillsyner. Just betygsättning är ett väldigt svårutrett område, men vi har tagit emot uppgiften och tar naturligtvis den i beaktande, säger han och fortsätter:

– Det kan vara så att det här lyfts in i utredningen, det är lite tidigt att säga.

Vetenskapsskolan 4-9 heter numer Safirskolan.
Vetenskapsskolan 4-9 heter numer Safirskolan. Bild: Robin Aron

Skolchefen: Respekterar föräldrarnas auktoritet

Sven-Erik Berg, skolchef och rektor på Vetenskapsskolan, säger sig vara helt trygg med att elevernas betyg motsvarar deras kunskapsnivå – även om han menar att resultaten är anmärkningsvärda.

ANNONS

– Det är nästan otroliga siffror, säger han och fortsätter:

– Men det är inte det minsta konstigt utifrån sättet vi jobbar på. De här resultaten är helt adekvata.

Föräldrar som väljer oss gör ett aktivt val. De vill verkligen att deras barn ska lyckas i Sverige – det är ett väldigt starkt incitament.

Han menar att skolan har byggt en helt annan struktur än exempelvis kommunala skolor och pekar ut ett antal nyckelfaktorer. En är föräldrarna.

– Föräldrar som väljer oss gör ett aktivt val. De vill verkligen att deras barn ska lyckas i Sverige – det är ett väldigt starkt incitament. Mycket handlar också om att vi har anställda som klär sig som dem, talar deras språk och kan deras kultur, säger Sven-Erik Berg.

Han fortsätter:

– Vi respekterar föräldern som familjens auktoritet. Det är föräldern som äger mandatet för hur det funkar hemma, att barnen sköter sitt skolarbete och sina tider. Vi har konsekvent fokuserat på att stödja föräldern i att vara den som äger den arenan fullt ut.

"Skolan är ingen social klubb"

Skolchefen lyfter också fram tydliga mål och krav samt regelbunden återkoppling till både elever och föräldrar som en framgångsfaktor. Exempelvis följer skolan var sjätte vecka upp varje elevs kunskapsutveckling redan från förskoleklass. Dessutom är Sven-Erik Berg, som rektor, inte rädd för att låta en elev gå om ett år i grundskolan om det är motiverat.

ANNONS

– Skolan är ingen social klubb, det är en plats för kunskap och utveckling precis som en arbetsplats. Vi gör det som i längden gagnar eleven, säger han och fortsätter:

– När man börjar årskurs 4 ska man ha klarat av de nationella proven i svenska och matte år 3. Man ska vara förberedd och ha språket med sig.

Sven-Erik Berg är skolchef för både Vetenskapsskolan/Safirskolan F-3 och 4-9. Rektor är han bara för F-3.
Sven-Erik Berg är skolchef för både Vetenskapsskolan/Safirskolan F-3 och 4-9. Rektor är han bara för F-3. Bild: Robin Aron

Sven-Erik Berg säger att skolan jobbar mycket med just språkutveckling, bland annat genom förlängd skoldag.

– De här barnen kommer från en svenskspråkigt mycket fattig bakgrund. Vi utgår från att de har svårigheter med det svenska språket, även om alla inte har det, och fokuserar stenhårt på det vilket har gett resultat.

LÄS MER:Enorm skillnad mellan skolor: "Oroad för Sveriges framtid"

Angående ifrågasättandet kring att ingen elev i årskurs 9 fått underkänt på de nationella proven säger han:

– Jag lämnar mer än gärna ut alla nationella prov till en oberoende part för bedömning, jag har inga som helst problem med det.

Linnea Lindquist är alltjämt övertygad om att betygen inte motsvarar elevernas kunskapsnivå. Hon menar att ett grundläggande problem, inte bara här, är marknadsstyrningen av svensk skola.

– Föräldrar och elever kommer med en påse pengar och den påsen slåss skolorna om, både kommunala och fristående. Höga resultat blir ett sätt att locka elever.

ANNONS

Fakta: Slutbetyg årskurs 9 i Göteborg

Här är några exempel på slutbetyg för årskurs 9. Statistiken bygger på andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2018/19.

Vetenskapsskolan (friskola) 91,7 procent

Hjällboskolan (kommunal) 31,4 procent

Bergsjöskolan (kommunal) 26,3 procent

Brunnsboskolan (kommunal) 51,2 procent

Hovåsskolan (kommunal) 70,1 procent

Montessoriskolan Centrum (friskola) 89,7 procent

Källa: Skolverket

ANNONS