Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Louise Andersson, verksamhetschefen på Sjukvårdens larmcentral bröt mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra GP:s granskning, enligt en ny rapport från den regionala förvaltningen Regionhälsan. Bild: Petter Trens
Ann-Louise Andersson, verksamhetschefen på Sjukvårdens larmcentral bröt mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra GP:s granskning, enligt en ny rapport från den regionala förvaltningen Regionhälsan. Bild: Petter Trens

Regionen slår fast: Chefen på Sjukvårdens larmcentral bröt mot grundlagen

Verksamhetschefen på Sjukvårdens larmcentral Ann-Louise Andersson bröt mot grundlagen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra GP:s granskning. Det slår Västra Götalandsregionen fast i en analys om händelsen, där de även konstaterar att agerandet kan föranleda kritik från Justitieombudsmannen (JO). Det personalärende som nu pågår kan leda till att hon inte får fortsätta i sin nuvarande roll.

Det var för att hindra GP:s granskning av bemanningen på Sjukvårdens larmcentral under hösten som verksamheten systematiskt började destruera scheman där den dokumenterades. Det skrev verksamhetschefen Ann-Louise Andersson själv i ett mejl till GP.

"(...) nu destruerar vi listorna med jämna mellanrum för att inte hamna i samma tråkiga och felaktiga situation i GP igen", skrev hon.

LÄS MER: Regionchef förstör dokument för att förhindra granskning

LÄS MER: Regionchef förstörde handlingar – JO-anmäls

Hon utvecklade just hur hon själv hade resonerat i en telefonintervju med GP.

– Det handlar om att jag värnar om min personal och det som du skrev förra gången var inte med sanningen överensstämmande. Därför finns ingen anledning att spara dem heller och vara tvungen att lämna ut dem. Så tänkte jag.

Att det var ett aktivt beslut som tagits efter GP:s granskning utvecklade hon också tydligt i samma intervju.

– Vi tog det beslutet efter förra gången utan vetskap att du tänkte begära ut något mer. Det blev liksom en varningsklocka för oss.

Bryter mot grundlagen

Uttalandena ledde till skarp kritik och chefen blev anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Ett personalärende mot verksamhetschefen inleddes och regionen påbörjade även en egen utredning om frågan. Händelseanalysen blev färdig i veckan. I analysen konstaterar den regionala förvaltningen Regionhälsan att agerandet brutit mot kraven i grundlagen Tryckfrihetsförordningen.

LÄS MER: Regiondirektören kritiserar förstörda handlingar: "Får inte hända"

LÄS MER: GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist: Stäng av dokumentförstöraren och gör rätt istället

"Det är oförenligt med offentlighetsprincipen att förstöra allmänna handlingar i syfte att förhindra medial granskning och att lämna ett sådant besked är i sig ett felaktigt handlande" står det i rapporten.

Det konstateras även att brott mot offentlighetsprincipen kan föranleda kritik från JO, som i ett separat ärende har begärt uppgifter från regionen om händelsen. En kopia av händelseanalysen har även skickats till JO.

Verksamhetschefen kan få sluta

Däremot har utredningen hittills inte kunnat slå fast att verksamhetschefen kan misstänkas ha begått tjänstefel enligt brottsbalken.

Kommer ni att utreda den frågan vidare?

– Ja, vi håller ju på med vårt personalärende, det är väl egentligen det jag kan säga när det gäller det, säger Karin Holm Kaloczy, förvaltningsdirektör på Regionhälsan.

Karin Holm Kaloczy är förvaltningsdirektör för Regionhälsan. Hon kan i nuläget inte svara på om verksamhetschefen Ann-Louise Andersson kommer att få vara kvar i samma roll. Bild: Västra Götalandsregionen
Karin Holm Kaloczy är förvaltningsdirektör för Regionhälsan. Hon kan i nuläget inte svara på om verksamhetschefen Ann-Louise Andersson kommer att få vara kvar i samma roll. Bild: Västra Götalandsregionen

Personalärendet pågår fortfarande och hon kan inte svara på när det kommer att bli färdigt.

– Det jag kan säga är att Ann-Louise Andersson är ledig för stunden och vi har en diskussion med henne.

Hon vill inte svara exakt på om det rör sig om att verksamhetschefen har tagits ur tjänst eller om det handlar om en ordinarie ledighet.

– Ja, ledighet så till vida att vi diskuterar vad som komma skall framöver.

Så det är inte säkert att hon kommer att få fortsätta i den roll hon har framöver?

– Det är den diskussionen som vi har nu, säger Karin Holm Kaloczy.

Förklaringen från chefen har ändrats

Rapporten slår även fast att det inte handlar om brott mot arkivlagen, vilket också ligger till grund för bedömningen om huruvida det handlat om tjänstefel. Detta eftersom handlingarna som förstörts bedöms vara kopior.

Handlingarna är enligt regionens förklaring från början utdrag från lönesystemet som det sedan förs anteckningar på, varpå de uppgifterna ska återinföras i lönesystemet. På dokumenten antecknas bland annat sjukfrånvaro, men även vilka personer som haft vilka roller vid specifika pass. Detta är en av frågorna som GP har granskat.

Vad menar ni med det att det skulle ha varit kopior, de här schemana?

– Jo, meningen är att man drog ut kopior, sedan gjorde man anteckningar på de här kopiorna tidigare under året och sedan har det lagts in i Heroma, lönesystemet. Så att allting finns ju där i systemet.

I de utdrag från lönesystemet som GP har tagit del av finns det inte några anteckningar alls i spalten för "anmärkning", vilket det däremot har gjort på ett motsvarande fysiskt dokument som GP har sett.

Om man har haft fysiska dokument som man har fört anteckningar på och sedan har de uppgifterna förts in i lönesystemet, då borde det väl vara de dokumenten som man har fört anteckningarna på som är originalhandlingen?

– Ja, fast det är inte så det är bedömt här, utan det är kopior som man för in till det som sen är originalhandlingen. Så har jag uppfattat det.

Hon ber att få återkomma efter intervjun om vad som legat till grund för den bedömningen.

Om avsikten var att förstöra uppgifterna för att det inte skulle gå att ta del av dem så spelar det inte någon roll att det senare visade sig att de kunde återskapas, enligt Karin Holm Kaloczy.

– Om avsikten var att förstöra uppgifterna så var ju avsikten det, så är det ju.

Tvärtemot andemeningen i verksamhetschefens tidigare uttalanden till GP ska hon i samband med utredningen ha uppgett att det inte var hon som tog initiativet till att handlingarna förstördes och att det främsta ursprungliga motivet från medarbetaren som genomförde destrueringen var att man skulle spara plats.

GP har sökt Ann-Louise Andersson, som inte vill uttala sig och hänvisar till förvaltningsdirektören.

LÄS MER: Regionchefen försökte mörka – sjuksköterskor ensamma dubbelt så ofta under hösten

LÄS MER: Efter GP:s granskning: Regionchefer får utbildning i offentlighetsprincipen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här!