Omätbara mål och traditionalister med makt – nu sågas romsk inkluderingsplan

Den romska minoriteten har fördrivits, tvångssteriliserats och förbjudits att invandra.
För att betala sin skuld lanserade Sverige en strategi. Ett drygt decennium och åtskilliga miljoner senare vet ingen vilken nytta den gör.
– Den som tycker att romer ska få bestämma själva i den här frågan bryr sig inte om romer, säger skribenten Paul Dandos.