Kräver stopp för osunda kopplingar

Osunda kopplingar mellan en bostadsrättsförening och dess intygsgivare ska stoppas. Det ska inte längre ska vara fritt fram för en förening att själv bestämma vem som ska granska den. Det föreslår en statlig utredning, vars förslag dock har blivit liggande.