Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Front Advokaters räkning var för hög – igen

Göteborgs stad vann tvisten mot den lilla fastighetsägaren. Resultatet: Skattebetalarna drabbas av en nota på 650 000 kronor sedan domstolen prutat bort en tredjedel ur Front Advokaters räkning.
– Varken vi på Front Advokater eller Göteborgs stad delar domstolens uppfattning att kostnaderna inte skulle vara skäliga, säger Maria Paijkull, delägare i Front.

I slutet av juli godkände förvaltningsrätten kommunens beslut att utesluta Front Advokater från fortsatta uppdrag. Överdebiteringar har varit i centrum för striden, som fortfarande inte är avslutad då Front har överklagat uteslutningen.

Samtidigt fortsätter Front med gamla uppdrag för kommunen. Ett sådant gäller en tvist om 186 000 kronor. Där har Front, hittills, fått 2,2 miljoner kronor i arvode.

Ett litet fastighetsbolag stämde Göteborgs kommun för vattenskador i bolagets hus i Örgryte.

Kommunen vann målet, och fastighetsbolaget står nu inför att betala miljoner kronor i rättegångskostnader och reparationer.

– Jag vågar knappt tänka på det. Men vi fortsätter processen. Rätt ska vara rätt, det är inte vi som orsakat att det blev översvämning i källaren. Det är kommunen, och vi känner oss diskriminerade eftersom andra fastighetsägare längs gatan fått ersättning för samma skador, säger Jan Månsson, som företräder husägaren Himell Fastighets AB.

LÄS MER: Front Advokater brister i redbarhet – stoppas i Göteborg

Trafikkontoret kopplade in Front advokater som sitt ombud. När domen föll i målet, hade Front löpande fått betalt för räkningar på 2,2 miljoner kronor, exklusive moms.

Tvist om 186 000 kronor gav arbete i 38 veckor

Enligt Fronts debiteringar har deras advokater och jurister arbetat 1549 timmar med ärendet, motsvarande heltidsarbete för en advokat i 38 veckor.

Det är fem gånger så många timmar som motpartens ombud, advokatfirman Glimstedt, redovisat.

Inför klagomål på detta svarade Front till domstolen att bedömningen av en kostnadsräkning ”inte (ska) vila på antalet nedlagda timmar, utan tillvaratagandet av klientens rätt”.

LÄS MER: Frontadvokater riskerade bli personligt betalningsansvariga

Patrik Nolbeck, upphandlingsledare på trafikkontoret, beställde uppdraget av Front för fem år sedan och har granskat de 30 fakturor som advokatbyrån skickat i ärendet. Han svarar nej på frågan om kostnaderna någon gång ifrågasatts.

– Jag tycker inte det är något anmärkningsvärt med vårt ombuds (Fronts, red anm) kostnader. Det är ett ärende som vuxit efterhand, och det beror uteslutande på motparten och det sätt de fört processen. Det som är något anmärkningsvärt är att motpartens kostnader är så låga (790 000 kronor, reds anm), anser Patrik Nolbeck.

Tvisten gäller en vattenskada i en hyresfastighet på Olof Skötkonungsgatan i Örgryte. På gatan utanför huset har kommunens trafikkontor byggt om en busshållplats och trottoar, och tagit bort en dagvattenbrunn.

Göta Lejon sa nej till ersättning

Vid två tillfällen sommaren 2013 rann vatten till i husets källare. Husägaren ansåg att det berodde på att gatuarbetena blivit felaktigt utförda, och begärde ersättning från kommunen. I juni 2014 sa kommunens försäkringsbolag nej till detta, med motivering att inga fel begåtts vid anläggningsarbetena och att vattenskadorna orsakats av extraordinära omständigheter.

I februari 2016 stämde husägaren därför kommunen för att få ut reparationskostnaden: 186 580 kronor.

Därefter har Mark- och miljödomstolen två gånger kommit till samma slutsats: skadeståndsfrågan är preskriberad eftersom det gått mer än tio år sedan gatuarbetena inleddes.

Som förlorande part ska husägaren betala kommunens rättegångskostnader.

Inför målets avslutning presenterade Front Advokater sin räkning för nedlagt arbete: 2 153 811 kronor (exklusive moms).

Domstolen anser att det är husägarens ”vidlyftiga sätt” att föra sin talan som gjort att målet pågått så länge, med fyra muntliga förberedelser och två huvudförhandlingar som ställts in med kort varsel. Husägaren anses ha orsakat kommunen merkostnader.

En tredjedel skars bort ur Fronts räkning

Men trots detta underkänner domstolen en tredjedel av Fronts begärda ersättning. ”Staden får anses vara skäligen tillgodosedd med 1 500 000 kronor i ersättning för rättegångskostnad för arvode.”

Därmed skärs 653 811 kronor bort ur de räkningar som kommunen redan betalat till Front.

GP har i tidigare artiklar uppmärksammat ett antal märkliga debiteringar av Front. Ett av de mera exceptionella fallen är Partille-målet i maj i fjol. Då kapade Göteborgs tingsrätt drygt 80 procent av Fronts begärda ersättning.

LÄS MER: Bakom fronten – juristerna talar ut om överdebiteringar och saltade fakturor

I samband med GP:s granskning av advokatbyrån Front, inledd i februari i fjol, intervjuades ett antal dåvarande och tidigare anställda jurister på byrån. En av dem sa:

– Oavsett vad det är för ärende, så är det all-in på Front, om tvisten så gäller en, tio eller hundra miljoner kronor. Jag har inte på andra byråer varit med om att så många jurister varit inne i ärendena. Enda sättet att få lönsamhet, med Fronts låga timpriser, är att lägga in väldigt mycket tid. Jag tror att beställarna i princip aldrig ifrågasätter fakturorna.

Front Advokater har under de fem år som processen om källarvattnet i Örgryte pågått använt nio advokater och biträdande jurister, enligt byråns fakturor.

”Tyvärr får staden betala”

Efter domstolens kapning av advokaträkningen sitter kommunen nu med en förlust på 653 000 kronor, trots att kommunen vann målet.

– Den kostnaden hamnar dessvärre på staden. Tyvärr är det så det blir, säger Patrik Nolbeck på trafikkontoret.

Finns ingen möjlighet att kräva återbetalning av Front av de 653 000 kronorna?

– Det kan jag inte tänka mig. Jag vet inte vad det skulle vara för grund för att göra det, säger Nolbeck.

Grunden skulle kunna vara att domstolen sagt att de fått oskäligt mycket betalt?

– Jaa…jag kan inte svara på det. Det är inte mitt kompetensområde.

Detta gäller en tvist om 186 000 kronor där kommunens juridiska ombud har lagt ned 2,2 miljoner kronor. Hur rimligt är det?

– Beloppen i förhållande till varandra sticker ut, det förstår jag också. Men när fastighetsbolaget stämde trafikkontoret hade de fått sin sak prövad flera gånger av kommunens försäkringsbolag. Då kan inte vi bara vika ned oss inför en stämning. Det skulle få orimliga konsekvenser. Anser vi att vi har rätt, så måste vi hålla vår linje.

Kunde man tänka sig någon form av fast kostnad för juridikuppdrag?

– Jag förstår inte hur det skulle vara möjligt eftersom man inte kan förutse hur lång tid processen tar. Jag vet inte vilken jurist som skulle åta sig ett sådant uppdrag. Det skulle innebära enorma risker rent ekonomiskt, anser Patrik Nolbeck.

”Det begärda skadeståndet är inte relevant”

Advokat Maria Paijkull är delägare i Front och sedan förra sommaren styrelseledamot i advokatbolaget. Hon är den Frontjurist som arbetat i Örgryteärendet sedan det inleddes. Maria Paijkull vill inte låta sig intervjuas av GP, men svarar på frågor via mejl.

Hur ser du på rimligheten i ert arvode för processen, med tanke på att begärt skadestånd är mindre än en tiondel av ert arvode?

– Storleken på Göteborgs stads motparts begärda skadestånd är inte relevant och har inget att göra med hur mycket arbete vi har behövt lägga ned i ärendet. För vår klient Göteborgs stad har målet varit principiellt viktigt bland annat för att få till stånd ett prejudikat för liknande krav. Vårt arbete har lett till att Göteborgs stad har vunnit målet och har en dom att hänvisa liknande fall till, skriver Paijkull.

Om domen 29/4 -21 står sig, kommer ni att till kommunen återbetala den del av rättegångskostnaden (653 811 kronor) som domstolen anser inte vara skälig?

– Varken vi på Front Advokater eller Göteborgs stad delar domstolens uppfattning att kostnaderna inte skulle vara skäliga. Vi har preciserat vår nedlagda tid löpande för Göteborgs stad som inte har haft några synpunkter. Vi har gjort ett bra arbete till gagn för Göteborgs stad och det styrks av att domstolen i alla delar har gått på vår linje.

Advokat Paijkulls påstående att Front löpande preciserat sin nedlagda tid stämmer bara delvis. De tolv första fakturorna – på sammanlagt 572 349 kronor, exklusive moms – saknar helt precisering av nedlagd tid. Detta enligt fakturaspecifikationerna som GP begärt ut från trafikkontoret.

Är storleken på ert arvode i målet en funktion av ett speciellt arbetssätt på Front?

– Vi har tagit betalt för de tjänster vi utfört. Vi har löpande redovisat våra kostnader för Göteborgs stad och de har funnit ersättningen skälig.

En av de Front-jurister GP intervjuade i februari i fjol, då anställd på byrån, sa: ”Oavsett vad det är för ärende, så är det all-in på Front, om tvisten så gäller en, tio eller hundra miljoner kronor. Jag har inte på andra byråer varit med om att så många jurister varit inne i ärendena.” Kommentar till det?

– Känns inte relevant för Front Advokater att ha åsikter om så generella påståenden som uttalades för över ett och ett halvt år sedan, svarar Maria Paijkull via mejl.

Husägaren kämpar vidare

Husägaren har, än en gång, överklagat målet till Mark- och miljööverdomstolen, och begär ytterligare nedbantning av kommunens (Fronts) rättegångskostnader.

I överklagandet protesterar advokat Kristina Andersson från advokatfirman Glimstedt mot att det skulle vara deras skuld att processen fördyrats. Hon pekar bland annat på att firman flera gånger, hösten 2019, begärde ut uppgifter om vattenskador längs Olof Skötkonungsgatan, och fick besked att inga sådana anmälningar fanns. Efter ett halvår fick byrån tag på ett antal anmälningar som visst fanns, hos Kretslopp och Vatten, gamla va-verket.

– Då åberopade vi dem, strax innan en planerad huvudförhandling, som därför ställdes in. Men det är en omständighet som inte ska läggas oss till last. Kommunen borde ha lämnat ut handlingarna direkt, säger advokat Andersson.

Flera fastighetsägare längs gatan har fått ersättning av kommunen för vattenskador, som enligt anmälningarna orsakats både av inrinnande ytvatten och av att vatten kommit upp ur brunnar i husen. Kommunen har medgett att va-systemet längs gatan är underdimensionerat.

Patrik Nolbeck konstaterar att frågorna om inträffade vattenskador längs gatan ställdes till trafikkontoret.

– Jag svarade att vi inte hade några skadeanmälningar. Vi kan inte svara för Kretslopp och Vatten, säger han.

”Känns fruktansvärt diskriminerande”. Jan Månsson konstaterar att flera grannar fått ersättning av kommunen - i några fall för översvämningar på samma dag som de han drabbades av. Trots en miljonsmäll i domstolen har han inga planer på att ge upp striden. Bild: Sanna Tedeborg
”Känns fruktansvärt diskriminerande”. Jan Månsson konstaterar att flera grannar fått ersättning av kommunen - i några fall för översvämningar på samma dag som de han drabbades av. Trots en miljonsmäll i domstolen har han inga planer på att ge upp striden. Bild: Sanna Tedeborg

Andra fastighetsägare har fått ersättning

Husägaren påpekar att deras krav på skadestånd 2013 ställdes till ”Staden” som på eget bevåg skickade anmälan till trafikkontoret, som senare hävdat att de är fel instans.

Med hänvisning till detta, och att ägare till grannfastigheter fått ersättning av kommunen för vattenskador som skett under samma dagar 2013, har ett nytt krav om skadestånd skickats till Göteborgs stad från husägaren.

När den första översvämningen skedde hade Himells ägt huset några månader. Jan Månsson berättar att han i början av juni -13 larmades av en av hyresgästerna.

– Det stod tio till femton centimeter vatten i källaren. Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tänka mig att det skulle ha kommit ur golvbrunnarna. Jag såg ju att det rann in vatten från gatan. Hursomhelst anser jag att kommunen har en skyldighet att behandla alla lika, säger Jan Månsson.

Fronts överklagan av beslutet om uteslutning från fortsatta affärer med kommunen ligger i Kammarrätten som närmast ska avgöra om prövningstillstånd ska beviljas.

LÄS MER: Debiterade för 20 timmars jobb – på en dag

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här!