Experterna kräver: Ompröva Amandas fall

Regeringens hedersexpert, en barnäktenskapsforskare, en socialchef och en före detta domare. Nu kräver de att Amandas fall omprövas av Högsta domstolen och granskas ordentligt av myndigheter.
– Det borde göras en haveriutredning, säger regeringens hedersexpert Juno Blom.

ANNONS
|
Före detta åklagaren och domaren Ulrika Rogland är kritisk mot domstolens bedömning av Amandas fall.
Före detta åklagaren och domaren Ulrika Rogland är kritisk mot domstolens bedömning av Amandas fall. Bild: Stig-Åke Jönsson / TT

Ulrika Rogland, fd domare och åklagare. Ansvarade för utredningen kring uppmärksammade "Alexandramannen". Nu målsägandebiträde.

– Jag är förvånad över att fallet inte omprövas i hovrätten. Det känns oerhört konstigt att domstolen kan göra en sådan bedömning när man inte haft samtal med barnen eller vet hur de har det. Hela domen visar att man inte sett till barnens bästa.

LÄS MER:Amanda, 12, giftes bort - våldtäktsmannen fick vårdnaden: "Sverige värre än Irak"

Hur ser du på situationen för de här barnen?

– Vi vet att två barn, som är svenska medborgare, befinner sig i ett land där man inte har samma rättigheter. Och vi vet att de befinner sig hos en familj som gift bort barn tidigare. Genom att hålla barnen där, så utsätts givetvis även de för risken att utsättas för samma sak. Det är som att man gett upp de här barnen. Det är oerhört stötande och konstigt. Men jag hoppas att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. Rent principiellt är det här fallet väldigt intressant och viktigt med tanke på de speciella omständigheterna.

ANNONS
Enligt Juno Blom, regeringens hedersexpert, är Amandas fall "det vidrigaste beslut" hon läst i hela sitt liv.
Enligt Juno Blom, regeringens hedersexpert, är Amandas fall "det vidrigaste beslut" hon läst i hela sitt liv. Bild: Stefan Berg

Juno Blom, regeringens hedersexpert Länsstyrelsen Östergötland.

– Hela den här flickans liv har varit ett enda svek från myndigheters sida. Och det är väldigt tydligt i domen att man inte tagit hennes extremt utsatta situation i beaktande. Det finns inget försvar för hur den här flickan behandlats. Alla aktörer som kan gå in och ta ansvar i den här flickans ärende måste göra det nu.

Tycker du att fallet borde omprövas?

– Det är inte tillräckligt att det bara prövas. Här borde det göras en haveriutredning. Ska vi komma åt detta måste kompetenta personer sätta sig ner och lägga hela pusslet. Hur är det möjligt att den här flickan kunnat bli så sviken av svenska myndigheter under hela sitt liv? Det är en skam för Sverige.

Catarina Berndtsson jobbade inte på Angereds socialtjänst under Amandas tid. Men hon är mycket kritisk mot Stockholms tingsrätts beslut att ta ifrån henne vårdnaden.
Catarina Berndtsson jobbade inte på Angereds socialtjänst under Amandas tid. Men hon är mycket kritisk mot Stockholms tingsrätts beslut att ta ifrån henne vårdnaden. Bild: Stefan Berg

Catarina Berndtsson, enhetschef på socialtjänsten i Angered.

– Domen saknar helt ett resonemang kring hederskontexten. Det står att domstolen ska ta hänsyn till om barnen riskerar att fara illa. Samtidigt så framgår att ett olagligt barnäktenskap skett inom familjen och att en flicka som följd fött barn som minderårig. Domstolen saknar helt ett resonemang kring faran det kan innebära för pojkarna att befinna sig i den miljön. Det är verkligen beklämmande. Pojkar lever i en hederskontext lika mycket som flickor.

ANNONS

LÄS MER:Alicia, 12, giftes bort och blev mamma – nu får våldtäktsmannen vårdnaden

Vad tänker du bör göras?

– Jag hoppas verkligen att domstolen omprövar detta. I socialtjänsten ser vi generellt att det finns stora kunskapsbrister kring hederskontexter hos våra myndigheter och domstolar. Detta behöver prövas, inte bara för detta ärendes skull, utan för alla barns skull.

Forskaren Rasool Awla menar att domstolen inte tagit hänsyn till den hederskontext som råder i fallet.
Forskaren Rasool Awla menar att domstolen inte tagit hänsyn till den hederskontext som råder i fallet. Bild: David Hilding Berggren

Rasool Awla, forskar om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive tvångsäktenskap på Göteborgs universitet. Medverkade i den statliga utredning som resulterade i att tvångsäktenskap kriminaliserades 2014.

– Jag kan delvis förstå hur domstolen resonerat. Men jag anser inte att ärendet är färdigutrett. Domstolen har inte tagit upp frågan kring hederskontexten alls, trots att omständigheterna visar klart och tydligt att det är vad det handlar om. Det som framgår i domen motsäger det som tingsrätten kommit fram till. Jag tycker helt klart att fallet bör omprövas utifrån det.

Sara Mohammad på GAPF säger att Amanda behandlats som en handelsvara under hela sitt liv. Något hon delar med många andra unga invandrarflickor i Sverige.
Sara Mohammad på GAPF säger att Amanda behandlats som en handelsvara under hela sitt liv. Något hon delar med många andra unga invandrarflickor i Sverige. Bild: Stefan Berg

Tidigare har även Sara Mohammad, grundare av GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) reagerat på domen.

– Man måste ha helt andra glasögon när man granskar hedersutsatta, annars kommer vi offra fler liv helt lagligt. Samhället måste våga ta ställning någon gång. Enligt mig är du inte en lämplig förälder om du har gift dig och haft sex med ett barn, säger Sara Mohammad och fortsätter:

ANNONS

– Det här är resultatet av identitetspolitiken i Sverige. Att det finns folk som ursäktar och har respekt för kulturer och religioner, även om det hamnar i konflikt med barns mänskliga rättigheter. Att strunta i dessa barn, det är verklig rasism.

ANNONS