Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Många äldreboenden i Göteborg har drabbats av coronasmitta, men kommunen har inte velat berätta vilka boenden det gäller.  Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Många äldreboenden i Göteborg har drabbats av coronasmitta, men kommunen har inte velat berätta vilka boenden det gäller. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Experter: fel av kommunen att inte lämna ut uppgifter om smitta på boenden

Göteborgs kommun gör fel när de inte lämnar ut uppgifter om vilka äldreboenden som har eller har haft coronasmitta. Det säger experter på offentlighetsprincipen till GP.
– Det finns inget stöd för att sekretessbelägga sådana uppgifter, säger Nils Funcke, som också menar att det är brott mot grundlagen när kommunen inte lämnar ut handlingar om smittoläget.

GP har i flera olika artiklar tittat närmare på hur äldreboenden i Göteborg har drabbats av smitta från det nya coronaviruset. Vi har löpande begärt ut uppgifter och handlingar i ämnet, men Göteborgs kommun har inte velat berätta vilka äldreboenden som är drabbade.

LÄS MER: Hjälp oss att granska coronasmittans spridning på Göteborgs äldreboenden

I ett mejl från stadsledningen står det bland annat att:

” Anledningen är således att om namnen till vilka boenden som har smitta så går det att koppla till enskilda som bor på boendena, och deras närstående. Och det står inte klart att dessa individer inte lider men av ett sådant röjande, och därmed är det sekretessbelagt."

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke förstår inte kommunens motivering. Bild: Janerik Henriksson/TT
Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke förstår inte kommunens motivering. Bild: Janerik Henriksson/TT

"Drabbar ingen enskild"

Nils Funcke, journalist och expert på offentlighetsprincipen, har svårt att förstå den motiveringen.

– Patientsekretess skulle möjligtvis kunna gälla om det bara bor en eller två på ett boende. Men om det bor ett dussintal eller fler och man säger att smittan finns där så drabbar det ingen enskild. Sekretessen handlar inte enbart om att någons identitet ska röjas – det krävs också att det ska leda till men för den enskilda.

När GP försökte få ut underlag till den lägesbild om coronasmitta som skickats från stadsdelar till stadsledningskontoret blev det kalla handen.

Stadsledningskontoret uppger att dess utvidgade ansvar i krisorganisationen gör att handlingarna inte behöver inte lämnas ut. Men Nils Funcke håller inte med. Eftersom det är en färdigställd handling från stadsdelen får den anses vara allmän.

– De regler som finns kring risk- och sårbarhetsanalyser som åberopas medger sekretess under vissa förhållanden. Då handlar det om planering och förberedelser från en myndighet och att det innebär en risk för sabotage om informationen röjs. Här handlar det ju inte alls om något sådant.

LÄS MER: Anhöriga informeras inte om corona på äldreboenden

"Bryter mot grundlagen"

Offentlighetsprincipen ska skydda vår rätt till insyn om hur beslut kommer till och hur våra resurser handhas, betonar Funcke.

– Man bryter mot grundlagen när man inte tillämpar lagen på det sätt som det är tänkt, säger han.

Han pekar också på vikten av att öppenheten inte naggas i kanten i kristider. En upplyst allmänhet är en av de största tillgångarna när det gäller att bekämpa smittspridning, säger han. Och då gäller det att myndigheterna verkligen har allmänhetens förtroende.

Jan Turvall, lektor, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Bild: okänd
Jan Turvall, lektor, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Bild: okänd

"Allmänheten har rätt att få veta"

Jan Turvall, expert i offentlighets- och sekretessfrågor vid Göteborgs universitet, tycker att kommunen har rätt att betrakta posten mellan stadsdelar och stadsledning som internpost och att det därför inte är allmän handling.

Men Jan Turvall slår fast att uppgifter om vilka äldreboenden som har eller har haft fall av covid-19, inte faller under sekretesskyddet. Han menar att allmänheten även har rätt att få reda på hur många smittade som finns på visst boende.

– Så länge det inte handlar om uppgifter som pekar ut en enskild ska de lämna ut det. Den enskilda patienten ska skyddas, men så länge inte individen beskrivs så har du absolut rätt att få reda på det.

"Kan medföra men"

Erica Farberger är tillförordnad stadsjurist på Göteborgs stad.

Ni gör bedömningen att om man säger att ett äldreboende har drabbats så går det att härleda till en enskild individ?

– Formuleringen i lagstiftningen är att uppgiften är sekretessbelagd om det inte står klart att den kan lämnas ut utan att utgöra men för en enskild eller närstående. I det läget är det ju bedömningen vi gör att det står inte klart att uppgiften kan lämnas ut.

Varför då?

– Därför att det kan medföra men för en enskild eller närstående.

På vilket sätt då?

– Min poäng är, vi behöver inte konstatera att det föreligger men, utan vi konstaterar ju i så fall att det inte är solklart att vi kan lämna ut uppgiften utan att det föreligger men för den enskilde och skulle det medföra men så är vi förhindrade att lämna ut uppgiften.

Men på vilket sätt kan det föranleda men?

– Det kan ju vara så att man inte vill att det ska komma ut att man bor på ett boende där det förekommer smitta, eller att anhöriga inte vill att det ska komma ut att en anhörig bor på ett boende där det förekommer smitta.

Fakta: Offentlighetsprincipen

- Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

- Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet.

- Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter.

Källa: regeringen.se

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här!