Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Majorna Linné och Västra Hisingen vill inte längre jobba med Angeredsmodellen. Bild: Måns Langhjelm
Majorna Linné och Västra Hisingen vill inte längre jobba med Angeredsmodellen. Bild: Måns Langhjelm

De skrotade Angeredsmodellen

Två stadsdelsförvaltningar och en kommun skulle med statligt stöd sprida Angeredsmodellen över landet. Men när projektet nyligen avslutades hade alla tre hoppat av.

Stadsdelen Västra Hisingen var en av de tre testpiloterna. Där är Eva Sternemalm Bondesson enhetschef för socialtjänstens arbetsmarknadsenhet, som inte längre använder Angeredsmodellen.

– Nej, absolut inte, säger hon.

Varför inte?

– Det finns alltid en bakgrund till att saker blir som de blir.

GP har granskat kommunens insatser för arbetslösa i Angered, och funnit parallella strukturer som medför att miljontals kronor slösas bort.

LÄS MER: Dragkamp om arbetslösa kostar skattemiljoner

2017 trodde Västra Hisingens dåvarande socialchef starkt på Angeredsmodellen.

I Västra Hisingen (Biskopsgården) hade socialtjänsten sedan 2005 en egen enhet, Jobbcentrum Äpplet, för att få ut socialbidragstagare i arbete.

Order om att införa Angereds modell

I början av 2018 fanns där fem anställda. En av dem, som begärt att få vara anonym, berättar för GP:

– Vi fick tydliga direktiv uppifrån att det var Angeredsmodellen vi skulle jobba efter. Vi skickades på studiebesök till Angered och hela förra våren gick åt till att diskutera och planera för att kunna börja jobba enligt deras modell från september.

Den tidigare anställda beskriver en arbetsgrupp som var starkt kritisk:

– Politikerna vill ha snabba och tydliga resultat. Angeredsmodellen handlar väldigt mycket om att strypa åt för försörjningsstödstagarna. Jag har inte sett någon evidens vad gäller människors möjligheter att bli långsiktigt självförsörjande. Jag tvivlar på att modellen i längden är bra för medborgarna, säger hon.

Men socialchefen hade bestämt sig. Angeredsmodellen skulle införas, trots personalens invändningar. Socialchefen såg därför till att fyra personer nyanställdes på Äpplet förra hösten.

Fyra nyanställda fick gå

Efter några veckor fick de nyanställda besked att deras arbetsplats skulle läggas ned. Ett par av dem hade lämnat trygga anställningar för det nya jobbet.

– Det är omänskligt. Man kan inte leka med folks liv så här, säger en av de nyanställda, som lider av sömnstörningar och hälsoproblem efter detta.

Vad som hade hänt var att socialchefen fallit i onåd och tvingats sluta, med ett avgångsvederlag på 1,3 miljoner kronor.

Monica Sörensson blev tillförordnad socialchef. Hon stängde Äpplet och beklagar nyanställningarna av de fyra personerna.

– Det är så olyckligt. Hon (den förra socialchefen) hade kanske en tanke. Vilken det var kan bara hon svara på. Vi har andra, säger Sörensson.

Den förra socialchefen bekräftar för GP att hon föll i onåd just på frågan om Angeredsmodellen.

– Det jag framför allt ville var att enskilda brukare skulle ha en möjlighet att få en egen försörjning. Det var målet, inte kontroll och skärpning av reglerna som en del tror att det bara handlar om, säger den tidigare socialchefen i Västra Hisingen.

Ville inte bygga parallell verksamhet

Den nuvarande ledningens tankar är att bygga vidare på samarbetet med Kompetenscenter för arbetslösa, som finns i en central förvaltning för hela staden.

– Det känns naturligt att vi arbetar med de samarbeten som finns, och inte bygger upp en parallellverksamhet till Kompetenscenter, säger Monica Sörensson.

Enhetschefen för Västra Hisingen Eva Sternemalm Bondesson har sett trender komma och gå i det sociala arbetet.

Hon har hört Angeredsmodellen beskrivas som att klienterna ”trattas ned”, utan någon sortering eller utredning. I stället erbjuds alla insatser från en jobbcoach inom 48 timmar.

– För några år sedan, när vi hade lågkonjunktur och kanske dubbelt så många hushåll i försörjningsstöd som idag, så var det ett adekvat sätt att tänka. Men nu har i stort sett alla som kommer till oss behov av något stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Det som saknas i dag är behandlingsinsatser för psykiskt sjuka och missbrukare, och utbildningsinsatser, säger Eva Sternemalm Bondesson.

Här i Angered samlas alla verksamheter för arbetslösa. Angeredsmodellen handlar om att få folk i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Modellen bygger på att den sökande inom 48 timmar får träffa en coach på någon av stadsdelens två arbetsmarknadsenheter samt skärpta krav på de arbetslösa. . Bild: Anna Tärnhuvud
Här i Angered samlas alla verksamheter för arbetslösa. Angeredsmodellen handlar om att få folk i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Modellen bygger på att den sökande inom 48 timmar får träffa en coach på någon av stadsdelens två arbetsmarknadsenheter samt skärpta krav på de arbetslösa. . Bild: Anna Tärnhuvud

"Det rann ut i sanden"

När socialchefen tvingades sluta hösten 2018 upphörde Västra Hisingens medverkan i det statliga Vinnova-projektet för att sprida Angeredsmodellen. Det rann ut i sanden, med Sternemalm Bondessons ord.

Det samma gäller i Laholms kommun.

– Vi var i fel fas med vår organisation, och kom aldrig i gång. Men vi hämtade idéer från Angeredsmodellen, säger Inger Jönsson, enhetschef för ekonomiskt bistånd i Laholm.

Socialtjänstlagen är rätt tydlig med att insatserna ska vara individanpassade – hur ser du på risken att det faller bort?

– Man ser ofta rätt snart när någon kommer i aktivitet, vilka som är sjuka. Man ska ju inte piska människor som inte har förmågan. Det är jätteviktigt, säger Inger Jönsson.

Politikerna la ned i Majorna

Även i Majorna-Linné är det beslutat, av politikerna, att det som var den lokala Angeredsmodellen ska läggas ned. Den bestod av ett team på socialtjänsten som var igång ett knappt år.

– Våra klienter behövde rustas för att ens kunna komma till Kompetenscenter. Jag tycker vi visat ganska bra resultat. Men det har inte gått så snabbt som politikerna önskat, säger Per Åkerström, enhetschef för försörjningsstöd i stadsdelen.

LÄS MER: Fem röster om Angereds verksamhet för arbetslösa

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här!