Göteborgs-Postens AI-policy

Göteborgs-Posten uppmuntrar alla medarbetare att bekanta sig med och använda AI-teknik i sitt arbete. Med detta kommer också ett stort ansvar.
Det här är en sammanfattad version av Göteborgs-Postens AI-policy.

ANNONS
|

AI är en stor del av den teknologiska utvecklingen som påverkar alla delar av samhället, inklusive mediebranschen. För oss som nyhetsredaktion är det viktigt att vi är medvetna om dessa framsteg och att vi anpassar oss för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

När vi i vår nyhetsrapportering använder oss av AI på olika sätt krävs noga övervägande av etiska frågor som integritet, rättvisa, källkritik och ansvar.

* Vi AI-märker alltid innehåll som har tagits fram med stor hjälp av AI-teknik och som ska publiceras. Det kan exempelvis handla om en sammanfattning av en artikel eller en faktaruta. Vi ska vara transparenta och informera om inblandning av AI-teknik på lämpligt sätt – för att bibehålla vår trovärdighet.

ANNONS

* Det vi publicerar som är framtaget med hjälp av generativ AI ska alltid vara faktagranskat och redigerat av en av våra journalister.

* Vi matar inte in information som omfattas av källskydd, sekretess eller andra känsliga uppgifter i generativa AI-verktyg.

* Vi använder som utgångspunkt inte AI-genererade bilder, ljud och video av verklighetstrogen karaktär i nyhetssammanhang, varken egenproducerat eller inköpt innehåll. Beslut om undantag från denna regel fattas av ansvarig utgivare.

Allt som publiceras på GP.se är granskat och hanterat av vår redaktion och faller under Göteborgs-Postens utgivarskap.

Denna policy uppdateras kontinuerligt

ANNONS