Utrustning föll från taket under pågående operation på Östra sjukhuset

Sjukhuspersonalen vittnar om att taket har läckt in, strömmen gått upprepade gånger och att utrustning fallit ner från taket under pågående operation. Efter flera år ska operationssalarna där bland annat kejsarsnitten görs på Östra sjukhuset renoveras – men läkare och sjuksköterskor ser stora risker med ombyggnationen.