Tung trafik begränsas i centrum

Från och med i dag gäller hårdare regler för vilka tider fordon över 3,5 ton får köra i området kring Domkyrkan. – Att få bort tung trafik ökar framkomligheten och gör innerstaden mer attraktiv, säger Anette Thorén, projektledare på Trafikkontoret.

ANNONS
|

Fler och fler vistas i innerstaden och arbetet med att se över trafiken har pågått under ett antal år. Bland annat har parkeringsplatser tagits bort och gågator skapats.

De nya reglerna införs under en sex månader lång prövoperiod och innebär att fordon tyngre än 3,5 ton bara får köra i området innanför hamngatorna mellan klockan 05:00 och 11:00. Om försöket faller väl ut kan området utvidgas ytterligare, menar Anette Thorén, som arbetar med citylogistik på Trafikkontoret.

– Inom en ganska snar framtid skulle det även kunna gälla området vid Magasinsgatan åt ena hållet och NK åt andra, säger hon.

Det kan också bli tal om att se över miljöreglerna för transportfordon i innerstaden. Enligt Anette Thorén skulle man också kunna tillåta längre fordon är dagens tio meter, om än under begränsade tidsfönster på tidiga morgnar. – Under våren ska vi bestämma vad som blir nästa steg. Det kan till exempel tänkas att vi kommer se över vilka klockslag det här ska gälla.

ANNONS

Förändringarna innebär att transportföretag och affärer kan behöva tänka om när det gäller hur och när varor och leveranser ska nå sina mottagare. Redan nu finns Stadsleveransen, ett samarbete mellan Innerstaden Göteborg och flera transportföretag. Det innebär att varor körs till Gullbergsvass och där packas om för att sedan köras på mindre elfordon den sista biten in i centrum.

Anette Thorén menar att de flesta, både butiksägare och transportföretag, verkar positiva till de nya reglerna.

– Några logistikföretag har varit oroliga att det här innebär fler lastbilar i innerstan på morgnarna. Men överlag verkar vi ha det flesta med oss.

Lena Dalerup är vd på Innerstaden Göteborg, en sammanslutning av butiker och fastighetsägare i området kring Vallgraven. Hon är positiv till de nya reglerna. Hennes medlemmar gagnas av att den tunga trafiken försvinner under de tider då flest människor rör sig i området.

– Alla åtgärder som bidrar till en attraktiv innerstad stöder vi. Dessutom kommer lastbilar fortfarande få köra in i området till klockan 11. Efter det är butikerna öppna och de finns många butiksägare som inte tycker om när lastbilar parkerar utanför deras butiker och blockerar skyltfönster, säger hon.

Men alla är inte positiva. För de som kör ut varorna kan reglerna innebära att gods måste flyttas längre sträckor för hand eller att det kan bli svårt att hinna med arbetet före klockan elva.

ANNONS

Vid Domkyrkan står en lastbil från UPS. Solli och hans kollega håller på att dra en pall med gods till en av affärerna på Kungsgatan, inne i det område där trafiken begränsas. – Alla vill bli av med grejorna så tidigt som möjligt. Det kommer bli kaos här på morgnarna. Hinner vi inte till klockan elva försenas leveransen till nästa dag. Det är dåligt. I dag var det fullt på parkeringen där vi skulle stå och då körde vi in här. Hade detta varit när de nya reglerna gäller så hade kunderna inte fått sina grejor i tid, säger han.

Längre bort på Kungsgatan går Thomas Erhag tillsamman med dottern Tilda. Hon upplever inte trafiken som ett stort problem i området.

– Jag tycker inte att det är särskilt mycket bilar här överlag. Det är klart att det kan vara lite trafik men inte så mycket, säger hon och får medhåll av Thomas:

– Det kanske är bra att tung trafik försvinner men man måste samtidigt kunna ta sig fram och leverera saker. Tillgängligheten är inte så stor i det här området i dag. Det har förändrats ganska mycket under åren och blivit mer komplicerad att komma åt med bil, säger han.

ANNONS

Nya regler för tung trafik

  1. Från och med 11 januari får bilar tyngre än 3,5 ton inte köra i området mellan Vallgraven och Kungstorget i söder och hamngatorna i övriga väderstreck.
  2. Totalt omfattas ett område på ungefär 100 000 kvadratmeter av förändringarna.
  3. Reglerna kommer att utvärderas efter sex månader. Eventuellt kan området komma att utökas efter det.
  4. Syftet är att öka tryggheten och tillgängligheten och att minska buller och utsläpp
ANNONS