Trenden: Bostäder på p-platser

Parkeringsplatser blir bostäder när staden förtätas. Tanken är att det ska bli både snyggare och tryggare.

ANNONS

Janna Bordier, handläggare på stadsbyggnadskontoret, pekar ut över en halvtom asfaltsyta och säger att man tänker sig lite högre byggnader där borta, vid Frölunda torg, och i andra änden, vid Positivgatan. Däremellan planeras hus i varierande höjd, med gårdar emellan.

– Det ska bli ungefär 600 nya bostäder, säger hon.

I kommunens utbyggnadsplaner heter det att staden ska förtätas inifrån och ut. I första hand blickar stadsplanerarna mot annat än grönytor och allra helst vill man bygga nära service och kollektivtrafik.

Det gör att den stora parkeringsplatsen mellan Mandolingatan och spårvagnsspåren uppfyller alla tänkbara önskemål. Och att bygga på just parkeringsplatser är en stark trend i staden generellt. Av de 31 projekt som planeras inom ramen för Bostad 2021 – det som tidigare kallades Jubileumssatsningen – är inte mindre än 11 på p-platser.

ANNONS

Förutom Mandolingatan handlar det bland annat om ytterligare två projekt i Frölunda – på Munspelsgatan och vid Marconigatan/Distansgatan – ett projekt i Högsbohöjd, på Adventsvägen i Kortedala och Långströmsgatan på Hisingen.

– Det är platser som inte utnyttjas till fullo i dag. De tillför inte mycket i stadsbilden och kan användas på ett bättre sätt, säger Maria Lejon, projektledare för Bostad 2021 på stadsbyggnadskontoret.

Birgitta Lööf, tillförordnad chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret, säger att parkeringsplatser ofta är otrygga platser och att det finns mycket att vinna ur den aspekten på att bebygga dem.

– Titta på till exempel Marconigatan: parkeringsplatser är det man möter när man kommer till området. Det är ganska otrevligt och otryggt. Det är inte så angenämt att röra sig till fots i de här miljöerna. Så man ökar tryggheten genom att bygga här, säger hon.

I dag rymmer ytan längs Mandolingatan 522 bilparkeringar. Men det är sällan fullt. Vakansgraden är 30 procent. Så bedömningen är att de föreslagna förändringarna ska göra att tomten utnyttjas betydligt bättre än den gör i dagsläget. Janna Bordier visar på en karta: bostadshus i flera kvarter, där lite högre hus skärmar av och tar upp buller från spårvagnsspåren. Innergårdar, där det blir lite grönt och p-platser i däck som ersätter de markparkeringar som försvinner.

ANNONS

– Och så möjliggör vi för lokaler i botten, så att vi får ett gatuliv där det händer saker, säger hon.

Istället för 522 parkeringar ska det bli 966 stycken, att dela på för de som bor i dagens 720 lägenheter och de ungefär 600 som tillkommer. Eftersom folk inte har bil i riktigt så hög utsträckning som man räknade med då dagens parkering byggdes, så räknar man med att det kommer att bli lagom många.

– De som bor här har ju goda förutsättningar att klara sig utan bil, med Frölunda torg och all tänkbar service och kollektivtrafik alldeles i närheten, säger Maria Lejon.

Detaljplanen för Mandolingatan har varit ute på samråd och ska nu ut på granskning, innan ett färdigt förslag landar hos byggnadsnämnden för beslut. Eftersom projektet ingår i Bostad 2021, som ska ge 7000 bostäder utöver den vanliga produktionen fram till jubileumsåret, är målsättningen att det ska finnas färdiga bostäder här om fyra år.

I arbetet ingår också påbyggnad av huset på andra sidan gatan och åtgärder som ska göra det lättare att ta sig till Positivparken.

Fakta: P-platsbyggen

Av de 31 projekt som ingår i Bostad 2021 är 11, som ska ge sammanlagt 3730 bostäder, på p-platser. Här är hela listan.

Smörslottsgatan – 500 bostäder.

Munspelsgatan – 450 bostäder.

Adventsvägen – 120 bostäder.

Mandolingatan – 600 bostäder.

Fyrklöversgatan – 230 bostäder.

Ättehögsgatan – 80 bostäder.

Långströmsgatan – 400 bostäder.

Hagforsgatan – 150 bostäder.

Distansgatan/Marconigatan – 450 bostäder.

Högsbohöjd – 500 bostäder.

Briljantagatan/Smaragdgatan – 250 bostäder.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

ANNONS