Tomma stolar efter sommarlovet

På sommaren ökar risken att föras utomlands mot sin vilja för unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I Göteborg utreds just nu 14 misstänkta fall – varav minst ett ska polisanmälas.

ANNONS

I samband med sommarlovet har socialtjänsten tagit emot minst 14 orosanmälningar från skolor i Göteborg gällande barn som inte har kommit tillbaka till skolan, där det finns en misstanke om att de har blivit förda utomlands mot sin vilja.

Tolv av barnen är hemmahörande i Angered, två i Lundby. I statistiken från Angered ingår dock elever från både gymnasiet och grundskolan. I de åtta stadsdelar där inget fall är under utredning har GP bara tittat på grundskolan.

– Vi ser jätteallvarligt på det här problemet och jag tycker att det märks på hur vi har jobbat inför skolstarten. Vi har haft en kampanj och mejlat ut information om hur du ska göra om det är en tom stol i klassrummet. Den har funnits överallt i personalrum och det har inneburit att vi har fått ganska många anmälningar, säger Mikael Kurdali Jonsson, enhetschef på socialtjänsten i Angered.

ANNONS

127 bekräftade fall i Sverige

Hur många som förs ur landet mot sin vilja varje år finns ingen tillförlitlig statistik på. Men sedan den nationella stödtelefonen öppnade 2014 har Nationella kompetensteamet kunnat bekräfta 127 fall i Sverige, många av dem är under 18 år och många försvinner just på sommaren.

Samtalen visar att anledningen till att de har förts ut ur landet ofta har varit planerade tvångsäktenskap.

Skolan har en viktig roll när det gäller att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck och ska göra en orosanmälan när barn inte dyker upp efter sommarlovet. Vid årets skolstart gick därför Nationella kompetensteamet ut med en kampanj för att informera om hur skolpersonal och elever kan gå vidare när någon saknas.

"Jag kommer följa upp det"

Den 1 september tillträdde Katarina Idegård den nya rollen som samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg. En av de första åtgärderna hon gjorde var att skicka ut informationen till skolorna.

Någon central uppföljning är dock inte planerad i år.

– Nu har ni ringt runt och tagit reda på hur det ser ut och det kommer jag att följa upp. Det är absolut något som jag kommer jobba mer med. Jag vill veta hur det ser ut och nästa år ska vi ta ett grepp om hur vi ska arbeta strukturerat centralt med frågan, säger Katarina Idegård.

ANNONS

De 14 fallen i Göteborg är under utredning och i nuläget är det oklart varför de inte har återvänt till skolan. Mikael Kurdali Jonsson säger att socialtjänsten i första hand försöker ta kontakt med både familjen och den saknade ungdomen för att veta hur de ska gå vidare.

Misstänker att flicka kan giftas bort

Tidigare år har socialtjänsten i Angered även tagit hjälp av svenska ambassader och konsulat för att göra hembesök i utlandet, något som de inte har gjort i år hittills.

I minst ett av fallen kommer dock Angereds socialförvaltning att lämna in en polisanmälan eftersom det finns en misstanke om att en flicka kan ha först ur landet mot sin vilja för att giftas bort.

– Vi har ett ärende där vi inte har fått tag på en flicka. Vi har varit i kontakt med släktingar i Sverige som säger att allt är bra och att vi inte har någon anledning att bry oss, men det räcker inte för oss. Där ska vi initiera ett samarbete med polisen, säger Mikael Kurdali Jonsson.

Hur följer ni upp de här fallen?

– Vi ska få en signal från skolan när de kommer tillbaka. Jag kan inte säga generellt att vi kommer ha enskilda samtal med alla barn, det vet jag inte nu. Det finns i vårt register, men det beror också på vilka signaler vi får från skolan. Där det finns ett behov av utredning kommer vi ha enskilda samtal med barn och föräldrar.

ANNONS
ANNONS