Stina Svensson efterlyser en humanitär upprustning

Stina Svensson ser med oro på hur Socialdemokraterna "svänger mot den blå sidan" och Moderaterna talar om utsatta "som om de inte är människor".
– Vi menar att vi borde ha ett socialt skyddsnät som även omfattar utsatta EU-medborgare, säger Feministiskt initiativs förstanamn i Göteborg.

ANNONS
|

Centralstationen. Här var Stina Svensson några gånger tillsammans med många andra under hösten 2015 och hjälpte till med olika saker som Refugees welcome behövde stöd med när de tog emot ensamkommande och familjer på flykt. Trycket var hårt.

– Trots att alla visste så var samhället inte berett. Civilsamhället – och kanske främst den grupp som blev Refugees welcome – tog ett jätteansvar och såg till att det fanns mat, omtanke, kläder. Det var en enorm kraft, säger hon.

Hon tycker att staden efter hand klarade av uppgiften ganska väl. Men efterhand ändrades tonen och hållningen. I förhandlingarna inför budgeten förra våren blev oenigheten i frågan om vilket ansvar staden ska ta för ensamkommande så stor att FI valde att lämna budgetsamarbetet.

ANNONS

– Socialdemokraterna ville inte förhandla. Alls. Och nu har vi kommit till en punkt då allt fler pratar om hårdare tag och till och med att sätta in militär i förorten. Det är en farlig svängning.

Började se strukturerna

Kampen för allas rättigheter löper som en röd tråd genom Stina Svenssons politiska övertygelse. Hon berättar att det politiska intresset väcktes under tonåren.

– Jag var 15-16 år när blev bekväm som mig själv som lesbisk, fick en benämning på det och en förklaring. Innan hade jag bara känslor, då fick jag ett begrepp. Då fick jag de första upplevelserna av ett samhälle som diskriminerar och stöter bort människor.

Hon säger att hon förstod att det handlade om normer. Att heterosexualitet var normen, att det var det man förväntades vara.

– Så småningom började jag engagera mig i frågan. Och jag kände att jag inte bara ville kämpa för mina rättigheter, utan allas rättigheter.

Ett jobb med dåliga arbetsvillkor öppnade ögonen för kvinnors ställning i arbetslivet. Långa diskussioner med en vän gav djupare insikt om mäns våld mot kvinnor.

– Och när den kunskapen väl sitter och genusglasögonen är på, då är det svårt att ta av dem.

Kunde inte det politiska spelet

När Feministiskt initiativ bildades 2005 gick hon med i partiet, men inte för att bli politiker eller aktiv. Inte ens när hon tagit plats i partistyrelsen såg hon sig som politiker.

ANNONS

– Jag såg mig mer som en aktivist. Jag kom ihåg att jag reagerade när några vänner sa "du som är politiker". Jag såg nog politiker som torra och tråkiga och jag tyckte inte att jag var sån.

Precis som nu toppade Stina Svensson FI:s lista i kommunvalet i Göteborg 2014. Efter framgångarna i EU-valet samma vår kände hon att stödet var starkt. De var mer eller mindre säkra på att de skulle ta plats i kommunfullmäktige.

Hon säger att de var väl förberedda och visste vad de ville. Men det fanns annat som de inte hade riktigt samma koll på.

– Jag stod som etta på lista och fick flest röster i valet. Då började andra titulera mig som gruppledare. Gruppledare? Vad gör en gruppledare? Det visste vi inte. Vi fick fråga. Och jag fattar fortfarande inte det politiska spelet. Jag vill att man pratar rakt: "vi vill att ni är med, hur gör vi det?". Istället är det ett fiskande. Man ska sitta och fika.

Har förändrat språket

Var det självklart att ingå i det rödgrönrosa samarbetet?

– Vi hade diskussioner med folk i andra kommuner och med Gudrun Schyman, som gav råd och stöd. Självklart var det inte, utan vi ställde vissa krav.

ANNONS

Vilka?

– Vi krävde plats i kommunstyrelsen, som KD fått i alliansen. Så blev det inte, men vi kom ändå fram till att vi ville samarbeta.

Vad ser du som det viktigaste ni gjort under mandatperioden?

– Vi har förändrat språket i politiken och gjort det mer synligt med intersektionell analys, det vill säga att fler maktordningar samverkar och göder och stödjer varandra. Kön, hudfärg, sexualitet och så vidare – ingen diskrimineringsgrund kommer ensam, utan det hänger ihop. Att det handlar om normer och maktmönster – den analysen har saknats i politiken tidigare.

Även om hon ser att det finns mycket kvar att göra tycker hon att det skett en stor förändring – att normkritik inte är någonting konstigt och kryptiskt för förvaltningarna längre – och att det är någonting som partiet sett till.

– Vi har också bidragit till att andra partier inte kan strunta i att prata om jämställdhet och feminism. Särskilt i nämnderna där vi har ersättare har det blivit tydligt, säger Stina Svensson.

Har fört de utsattas talan

När det kommer till mer rent fördelningspolitiska vinster, så är hon mest nöjd med att man fått igenom höjda friskvårdsbidrag, en satsning på socialsekreterare och fått bra genomslag i budgeten för mänskliga rättigheter till utsatta EU-medborgare och papperslösa.

ANNONS

Å andra sidan: genom att ta plats i samarbetet valde Feministiskt initiativ bort möjligheten att skriva motioner, interpellationer och bedriva aktiv oppositionspolitik. Så här i efterhand, när samarbetet spruckit, kan man fråga sig om det var värt det.

– Vi har visat att vi kan vara med och styra och att vi tar ansvar. Och vi har fått med de människor som inte kommit med i budgeten annars. Det hade vi inte lyckats med om vi varit i opposition. Det är viktigare att få igenom praktisk politik, om man ska gradera det.

Vad ska till för att ni ska lockas in i ett nytt samarbete?

– Vi får se hur det blir. Jag är orolig för att Socialdemokraterna svänger i mycket. Jag tycker att de vänt sig mer mot den blåa sidan och att stärka näringslivet. Jag tycker att Socialdemokraterna är svaga i arbetet med ett mer jämlikt Göteborg – trots att det är en av de stora sakerna som Ann-Sofie Hermansson lyfte när hon tillträdde. Inget fel i att värna näringslivet, men det har blivit mer fokus på det än att göra de radikala satsningarna på en social politik som behövs.

Efterlyser humanitär upprustning

Hon säger att Feministiskt initiativ är öppna för en ny diskussion – men att frågan snarare är vad Socialdemokraterna vill. Skillnaderna i synen på de ensamkommande unga och den brytning det ledde till är inte glömd. Och överhuvudtaget ser Stina Svensson ett större behov av "en humanitär upprustning" snarare än den retorik om hårdare tag som pågår i Sverige just nu.

ANNONS

Som när Moderaternas motion om ett lokalt tiggeriförbud debatterades i fullmäktige – och hon kände att de talade om den här utsatta gruppen som om det nästan inte ens var människor det handlade om.

– Det gjorde mig väldigt upprörd. Då gick jag till och med upp i talarstolen och sa att de borde skämmas. Som vi ser det borde vi ha ett socialt skyddsnät som även omfattar utsatta EU-medborgare.

LÄS MER: Här hittar du intervjuerna med övriga lokala partiers toppkandidater.

FAKTA: Arne Larsson möter de lokala partiernas förstanamn

Inför valet i höst intervjuar GP:s politikreporter Arne Larsson partiernas förstanamn på kommunlistorna, på en plats i Göteborgs om de själva valt. Feministiskt initiativs Stina Svensson har valt Centralen, för att påminna om hur staden ställde upp under flyktingkrisen 2015.

ANNONS