Stadens särskilda anställningstrygghet blir kvar

Den särskilda anställningstryggheten i Göteborgs stad blir kvar. Det innebär ett tungt bakslag för den styrande alliansen som ville avskaffa den.
– Jag tycker att det är en mycket olycklig utveckling att Göteborg ska frångå den svenska modellen, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

ANNONS
|

När frågan behandlades i kommunstyrelsen under våren slutade det i förvirring: trots att partierna på båda sidor blockgränsen gått fram med ett bredd och gemensamt yrkande hade de helt olika uppfattning om vad det innebar. Socialdemokraterna menade att man räddat den särskilda anställningstryggheten, alliansen tyckte att man avskaffat den.

LÄS MER:Olika bilder över beslut om anställningstrygghet

Inför det att ärendet skulle upp för avgörande i kommunfullmäktige på torsdagen hade S, V, FI och D lagt ett gemensamt tilläggsyrkande för att räta ut alla frågetecken.

"Viktigt för att locka medarbetare"

– Nu rättar vi till det här gemensamt och fastslår att ingen förändring ska göras. Vi behåller anställningstryggheten i dess nuvarande form, säger Jonas Attenius, gruppledare (S).

ANNONS

Han säger att den särskilda anställningstryggheten är viktigt för att staden ska kunna locka till sig nya medarbetare och att det är ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren.

– Det här är en stor seger för stadens välfärdspersonal, säger Jonas Attenius.

Ann Catrine Fogelgren (L) håller inte med.

– Vi har en stark arbetsrätt. Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte sätter tilltro till den tycker jag är anmärkningsvärt.

Goda möjligheter till omplacering

Hon tillägger att det brukar finnas finnas goda möjligheter till omplacering inom staden. Och att det dessutom finns en omställningsfond. Anställda har också företrädesrätt till återanställning inom nio månader.

– Varför ska Göteborg har regler som ingen annan har? Den lagstiftning vi har täcker väl in det skydd som behövs.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson är inne på samma spår och säger att det är olyckligt att Göteborg ska frångå den svenska modellen.

– Det är konstigt om Göteborgs stad ska ha någon form av evighetsanställning. Det ger falsk trygghet. Det ger inlåsningseffekter. Och det begränsar våra möjligheter att utvecklas.

Ser stora komplikationer

Han undrade hur de som värnar den särskilda anställningstryggheten tänker hantera övertalighet och exemplifierade med bussförare som var anställda av staden och plötsligt inte behövdes längre.

– De var kvar på stadens lönelista. Som jag ser det för det här med sig stora komplikationer. Vi ska följa den lagstiftning parterna kommit överens om, säger han.

ANNONS

Demokraternas gruppledare Martin Wannholt har svårt att se de inlåsningseffekter Axel Josefson varnar för.

– Det finns inga evighetsanställningar. Det handlar om att erbjuda ett skäligt jobberbjudande. Där ingår inte befattningstrygghet, säger han.

Den särskilda anställningstryggheten finns formulerad i en protokollsanteckning till ett avtal mellan staden och de fackliga organisationerna. Marina Johansson (S) pekar på att den inte kan tas bort ensidigt.

– Om vi tar bort anställningstryggheten skulle facken kräva att Göteborg blir en stor LAS-krets. Det skulle innebära att vi fick flytta runt personal över hela staden. Det hade inte varit bra för varken anställda eller för kontinuiteten.

Efter en lång debatt klubbades beslutet att behålla den särskilda anställningstryggheten med röstsiffrorna 44-30.

ANNONS