Slakthusområdet ska bli Göteborgs matcentrum

Nu inleds arbetet med att förvandla Slakthusområdet till Göteborgs svar på Kødbyen i Köpenhamn.

ANNONS
|

Higab ska, tillsammans med arkitektbyråerna Dreem Arkitekter och Tovatt Architects & Planners, utveckla Göteborgs slakthusområde i Gamlestaden.

– Det som har hänt nu konkret är att upphandlingen av arkitekter är klar. Då kan vi gå in i en lite mer intensiv fas, säger Kajsa Wide, projektledare på Higab.

På lång sikt handlar det om att ta fram en ny detaljplan för hur området ska se ut i framtiden. Men medan det arbetet pågår så ska även Higab och arkitekterna arbeta med att se vilka åtgärder som är möjliga att genomföra med befintlig detaljplan. Förhoppningen är att kunna skapa ett levande område redan innan de stora förändringarna genomförs. Enligt Kajsa Wide finns det redan nu potentiella hyresgäster som man letar lokal för i området.

ANNONS

– Vi har några tänkbara hyresgäster på gång. Vi kollar på vad som behövs för att få området att leva upp. Det kan till exempel handla om restauranger eller andra typer av mötesplatser.

Internationella förebilder

Detaljplanearbetet beräknas ta fyra eller fem år. Sedan kommer en byggperiod på ytterligare några år. Jämförelsen med Köpenhamns Kødbyen är inte nödvändigtvis fel, men är ändå en beskrivning som Kajsa Wide värjer sig mot.

– Vi vill egentligen inte använda det uttrycket. Det här handlar om att göra något som blir unikt för Göteborg, säger hon.

De internationella exemplen på städer som lyckats förvandla gamla slakthusområden och industrilokaler till levande restaurang- och kulturmiljöer är flera. Några av de kändaste är antagligen Meat packing district i New York eller danska Kødbyen i Köpenhamn. Även Stockholm håller just nu på att utveckla sitt slakthusområde vid Globen. Även där är Dreem arkitekter inblandade. Maya Iwdal är vd och arkitekt på Dreem Arkitekter.

– Det här är ett område där det är extremt mycket som händer. Det handlar om att gå in i arbetet med varsamhet. Det finns stora värden i området som ska bevaras, säger hon.

Att skapa ett område med lika mycket liv och rörelse, likt Köpenhamns Kødbyen, är en rimlig målsättning, enligt henne.

ANNONS

– Ja, det tror jag. Just det här med att det kan bli en destination så att man får anledning att åka dit. Det finns väldigt många potentialer, säger hon.

Delat ansvar

Uppdelningen mellan Dreem och Tovatt är att det sistnämnda ska stå för generalansvaret medan Dreem bidrar med lokalkännedom och kunskap om hur man integrerar ny verksamhet i fastigheter med historiska värden.

– Vi är huvudansvariga för uppdraget vilket innebär att vi kommer, tillsammans med Higab, handla upp och lotsa in de konsulter som ska arbeta med uppdraget, säger Johannes Tovatt, arkitekt och vd för Tovatt Architects & Planners.

Slakthusområdet, som ligger inklämt mellan stora trafiklösningar som Röde Orm och vattendragen Göta älv och Säveån har en enorm potential, enligt Johannes Tovatt. Men projektet måste genomföras "med silkeshandskar", enligt honom.

– Det här kan bli hur jävla häftigt som helst på sikt. Det är sådana enorma värden som finns här. Rätt hanterat så tror jag att man kan plocka fram hur mycket som helst ur den här galna kontexten, säger han.

Slakthusområdet nås med kollektivtrafik genom att resa till Gamlestadens resecentrum. Just lägets historiska betydelse gör projektet extra intressant, enligt Johannes Tovatt.

– Det är ursprungsplatsen för Göteborg med de allra först fastboende. Sedan är det ett viktigt område mellan förorten och den centrala staden.

ANNONS

I slutet av november ska ett första startmöte hållas. Efter det inleds visionsarbetet med att ta fram hur man vill att området ska utvecklas i framtiden.

ANNONS